Bottom-up in combinatie met top down door DNCA Investments

Interview met Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het beheer, DNCA Investments

Wat vindt u van de relatie tussen bottom-up en bottom-down benaderingen, in een tijd waarin de markten steeds internationaler worden?

Igordemaack
Igor de Maack
Er is geen antithese tussen de twee benaderingen. Een bedrijf, een sector, een economische entiteit leeft en handelt in een welomschreven ecosysteem. Wanneer we het analyseren, moeten we kijken naar en inzicht krijgen in de voorwaarden en regels die het beperken. De internationalisering maakt het nog noodzakelijker om handel, verschillen in groei- of consumptiepatronen en monetaire systemen te analyseren.

Heeft u een voorkeur voor bepaalde sectoren?

Niet bepaald. Sectoren waarvan het bestuur en de methoden te ver verwijderd zijn van de gebruikelijke humanistische beginselen, moeten echter worden vermeden. Sectoren die niet investeren in onderzoek en innovatie moeten ook worden vermeden. Want dit zijn de twee drijfveren voor het creëren van welvaart. Sectoren die aanzienlijke ecologische schade veroorzaken, zullen onder druk komen te staan van de publieke opinie.

Wat zijn uw favoriete evaluatievariabelen?

Ze zijn klassiek. Ze variëren van veelvouden van operationele kasstroomwaardering (VE/EBITDA, Free Cash Flow Yield.....) tot veelvouden van inkomsten en eigen vermogen (PE,Price/Book....). Een dividendrendementbenadering is interessant, vooral wanneer het bedrijf een gunstige geschiedenis heeft van het uitkeren van stijgende dividenden. Het is ook nuttig om de consistentie tussen de gewogen gemiddelde kapitaalkosten en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal te controleren. Dit bepaalt het vermogen van bedrijven om toegevoegde waarde te creëren op het geïnvesteerde kapitaal.

Ziet u naast waarde, kwaliteit en momentum nog andere dominante factoren?

Ja, de stromen. In een markt is de prijs slechts de ontmoeting tussen een vraag en een aanbod. Het is daarom noodzakelijk om een visie te hebben op de roulatie van de free float (de liquiditeit van het aandeel) van een onderneming en op de aan- of verkoopstromen. Het is niet direct gerelateerd aan de operationele activiteit van de onderneming, maar het is een belangrijke variabele voor de handel in een effect (kopen of verkopen).

Hoe probeert u het risico in uw portefeuille te minimaliseren?

Zonder een specifiek geavanceerd instrument voor risicobeheersing moet men er al naar streven om zijn prospectus te respecteren, om ideeën of overtuigingen niet te vaak te veranderen en de waarde van tijd (geduld) in gedachten te houden. De liquiditeit van de beleggingen is ook van cruciaal belang omdat het zekerheid biedt aan de klanten die in onze fondsen beleggen.

Bent u het ermee eens: het diversifiëren van een portefeuille wordt moeilijker naarmate de markten internationaler worden?

Niet echt. Je moet je portefeuilles diversifiëren, maar je moet ook accepteren dat in bepaalde zeer ongunstige (maar zeldzame) fases, alles tijdelijk opnieuw gecorreleerd is. ETF's en systematische producten doen de effecten van diversificatie teniet.

Past u verschillende waarderingsmethoden toe voor aandelen van zeer kleine, kleine, middelgrote en grote kapitalisatiebedrijven?

Nee, je moet vooral aandacht besteden aan de liquiditeit van zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen. Alle beursgenoteerde ondernemingen stellen een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een balans op.

Wat zijn uw tips voor 2019?

Koop wat geleden heeft in 2018 en al tien jaar ondermaats presteert.

Hoe kunnen we waardevallen proberen te vermijden?

Het is noodzakelijk om serieus analysewerk te doen, maar niemand is gevrijwaard van fouten. We kunnen niet alles weten, maar we mogen ook niet niets weten.

Hoeveel effecten/posities houdt u normaal gesproken in uw portefeuille aan?

Onze portefeuilles hebben tussen de 40 en 50 aandelen.

Bent u het ermee eens: benchmark denken is belangrijker geworden dan absolute prestaties?

Ja, en dat is jammer, want de samenstelling van indexen is niet stabiel in de tijd en ze versterken vooral het kuddegedrag in de markten.