Schroders voorziet stabiele vraag naar olie

De olieprijs is sinds februari met bijna 50% gestegen. Geoff Blanning, grondstoffenspecialist bij Schroders , kijkt naar de onderliggende factoren van de gestegen olieprijs en vraagt zich af of deze prijsstijging doorzet.

Productie is over piek heen

Geoffblanning
Geoff Blanning

Door afnemende productie, een aanhoudende robuuste vraag en een omslag in het negatieve beleggerssentiment rond olie stijgt de prijs gestaag. Volgens Blanning is de olieproductie op zijn hoogtepunt aanbeland. Geen enkele producent houdt het vol om bij een olieprijs van 30 US dollar per vat te produceren; BP schat dat bij een olieprijs van 60 US dollar producenten breakeven kunnen draaien, de beste Amerikaanse schalieolieproducenten kunnen wellicht met 50 US dollar per vat leven. Saudi-Arabië lijkt de pijn van een lage olieprijs te voelen, gezien de gesloten overeenkomst met Rusland om de olieproductie te bevriezen. De grootste daling in de olieproductie wordt in de VS zichtbaar, afgaande op de afnemende booractiviteit en sluiting van schalieoliebronnen.

Vraag blijft robuust

De vraag naar olie is sterk afhankelijk van de groeiverwachtingen voor de belangrijkste economieën. Blanning denkt dat de vraag blijft toenemen; in 2016 met 1 miljoen vaten per dag en in 2017 met nog eens 1,5 miljoen vaten per dag. Redenen hiervoor zijn:

 • Gematigde economische groei in de VS, EU en China, maar robuuste groei in India
 • Structurele groei van de vraag vanuit de opkomende markten
 • Aantrekkende vraag vanuit ontwikkelde economieën, dankzij een terugkeer naar normaal weer en een lage olieprijs
 • Een zwakkere US dollar biedt tegenwicht aan een eventuele daling van de structurele vraag

  Zit de markt ernaast?

  Het evenwicht op de oliemarkt tussen vraag en aanbod verscherpt momenteel. Vroeg of laat zal er een tekort in het aanbod ontstaan en kan niet aan de vraag voldaan worden. Dit tekort zal verder toenemen en aanzienlijke tijd aanhouden, hoezeer de prijs ook zal stijgen. De marktverwachtingen zitten er dan ook naast volgens Blanning en wel op twee punten:

 • dat de prijs niet einde 2016 of zelfs in de loop van 2017 zal herstellen,
 • dat een prijsstijging een hernieuwd aanbod van schalieolie in de VS zal stimuleren, waardoor een rally van de olieprijs in de kiem gesmoord wordt.

  Vooral het laatste punt is belangrijk. Alom wordt gesuggereerd dat Amerikaanse schalieolie de nieuwe ’swing supplier’ is, maar volgens Blanning is daar geen sprake van, in elk geval niet tegen deze prijs en ook de komende jaren niet. Daarvoor heeft de recente prijsdaling te diepe wonden geslagen. Daarom is het de vraag wat er gebeurt in de markt als er een verstoring in het aanbod optreedt. Als niet Amerikaanse schalieolie aan de toenemende vraag kan voldoen, wie dan wel? Saudi-Arabië heeft reservecapaciteit maar zal weinig trek hebben in het risico te lopen dat de olieprijs weer daalt als zij de productie opvoert.

  Is dit het moment om in olie te stappen?

  De vraag naar olie als belegging is pro-cyclisch van aard. De trend van de olieprijs volgt de richting van de economische ontwikkelingen en die zien er niet gunstig uit. Indien de olieprijs stijgt, zal het beeld - afhankelijk van de aanleiding - substantieel kunnen opklaren. Het opwaartse risico in deze markt is momenteel zwaar overwogen, meent Blanning.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.be B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.