Skagen betwijfelt effecten QE

Zelfs na jaren van bijna nul rente en een aantal QE-rondes, hebben centrale banken nog altijd moeite om de inflatie op te stuwen. Onlangs hebben sommige economen geopperd "helikoptergeld” in te zetten als een mogelijk nieuw middel om de inflatie omhoog te krijgen. In een macro-commentaar beschouwt Torgeir Høien, fondsbeheerder bij Skagen Tellus de wenselijkheid hiervan.

Makkelijke keuze

Torgeirhoien
Torgeir Høien

Helikoptergeld is een onconventionele manier van financiering van het overheidstekort. Traditioneel worden tekorten door overheden gefinancierd door obligaties op de kapitaalmarkt uit te schrijven. Met helikoptergeld leent de overheid niet van de private sector, maar van de centrale bank. Vaak wordt gedacht dat helikoptergeld hetzelfde is als 'geld bijdrukken'.

Dit is misleidend. Wat er gebeurt, is dat de centrale bank de balans verhoogt. Aan de activazijde voegt de centrale bank een een lening aan de overheid toe. Aan de passivazijde wordt een overeenkomstig bedrag gestort op de rekening van de overheid. De overheid gebruikt dit deposito om het tekort te dekken.

Het is niet waarschijnlijk dat helikoptergeld een nauwkeurig hulpmiddel is om de inflatie naar de doelstelling van de centrale bank te tillen. Er is namelijk nauwelijks verschil tussen lenen van de markt en lenen van de centrale bank. Het enige verschil is dat de rente op staatsobligaties vastligt en de rente op een deposito bij de centrale bank fluctueert. Vandaar dat de keuze tussen helikoptergeld en de uitgifte van obligaties van invloed is op het renterisicoprofiel van de totale schuld van de overheid aan de particuliere sector.

Twijfels aan effectiviteit

Of helikoptergeld resulteert in hogere inflatie hangt af van of de markten denken dat met een dergelijk beleid de kans afneemt dat de overheid zijn financiële huishouden op orde houdt. Een overheid kan grote tekorten hebben en veel schuld opbouwen en nog steeds het vertrouwen van de markt krijgen, zolang de markt ervan overtuigd is dat de inkomsten en uitgaven na verloop van tijd voldoende aangepast zijn om de schuld af te betalen.

Indien de markt hiervan niet overtuigd is, zal ze zich ontdoen van overheidsactiva door meer echte producten te kopen, zoals goederen en diensten. De vraag hiernaar stuwt de inflatie op tot de reële waarde van de verplichtingen van de overheid is gedaald tot een passend niveau.

Maar gesteld dat de camouflagetruc werkt en de overheid is in staat het publiek te laten geloven dat de schuld bij de centrale bank geen overheidsschuld is, dan volgt hieruit nog niet dat de overheid haar inflatiedoelstelling haalt. Hoeveel geld moet in de helikopters worden gepropt? De overheid zal wat dit betreft in het duister tasten en er is een groot risico aanwezig dat de veroorzaakte inflatie hoger uitvalt dan de inflatiedoelstelling.

Høien is van mening dat helikoptergeld waarschijnlijk geen effect zal hebben op de inflatie, of juist een te sterk effect. Als overheden het bovenstaande in overweging nemen zullen ze tot eenzelfde conclusie komen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.