Ook Schroders positief over smallcaps

Matthewdobs
Matthew Dobbs

De mindere prestaties van smallcaps de laatste tijd roept de vraag op of zij nog wel een aantrekkelijke beleggingsoptie zijn. Matthew Dobbs en Katie Green, beleggingsspecialisten van Schroders , menen juist dat smallcaps een waardevolle toevoeging zijn voor een breed samengestelde beleggingsportfolio in deze tijd van deflatoire economische groei, technologische ontwrichting, maatschappelijke verandering en toenemende regelgeving.

Smallcaps flexibeler

Smallcaps hebben als voordeel dat zij door hun omvang sneller kunnen inspelen op nieuwe trends en technologische ontwikkelingen dan de logge largecaps. Voor traditionele bedrijven is het vaak lastig om een innovatie te ontwikkelen of te adopteren, omdat de angst bestaat dat de innovatie op bestaande inkomsten kannibaliseert. Smalcaps en nieuwe bedrijven daarentegen zijn niet gebonden aan een gevestigd product en hebben daarom meer mogelijkheid om zich te richten op een volgende innovatie.

Daarnaast beschikken smallcaps volgens Schroders over een aantal andere unieke kenmerken, die de grote ondernemingen missen:

 • Onontgonnen nichemarkten

 • Een kleine onderneming kan makkelijker in een nieuw nichemarkt stappen, waar andere ondernemingen te groot voor zijn en die zij links laten liggen.

 • Prijszettingskracht

  De focus van smallcaps op nichemarkten is met name interessant in een tijd waarin deflatie op de loer ligt. Dan is het van belang om zelf prijzen te kunnen vaststellen. In nichemarkten ligt die mogelijkheid er eerder en dat kan enige bescherming bieden tegen deflatie.

 • Betere balansen

  Smallcaps beschikken over het algemeen over een gezondere financiële positie dan large caps. Wel zijn zij minder in staat om aandeleninkoopprogramma’s te beginnen. Dat laatste is voor grote ondernemingen vaak nog de enige manier om groei te stimuleren in een klimaat waar economische groei schaars is.

 • Investment impact

  Beleggers kunnen profiteren van de mogelijkheid van smallcaps om in te spelen op veranderende trends die een grotere impact hebben op de inkomsten van kleine bedrijven dan op die van grotere bedrijven.

 • Low profile

  De goede naam van een bekend bedrijf wordt makkelijker aangetast door slechte publiciteit. Kleinere ondernemingen opereren wat meer onder de radar en springen minder in het oog bij media en marktvorsers, dan hun grote rivalen. Smalcaps kunnen zelfs profiteren van de inspanningen van grotere bedrijven om negatieve krantenkoppen te voorkomen.

  Tegenwoordig zijn de vooruitzichten voor beleggingen niet duidelijk. Het is makkelijker verliezers te selecteren dan winnaars. Schroders meent dat er meer winnaars te vinden zijn onder de minder bekende smallcaps dan onder de grote spelers in de markt. Daarbij moeten beleggers die kleinere ondernemingen wel individueel afwegen en niet afgaan op de aanname dat smallcaps altijd wel een aantrekkelijke premie opleveren. Het kaf van het koren scheiden is van wezenlijk belang.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.be B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.