"Groeimarkten meest risicovolle activaklasse"

Marc Craquelin, Directeur activabeheer, La Financière de l’Echiquier

Verleden week zagen we weinig schommelingen op de aandelenmarkten in een context van gestegen verwachtingen omtrent een verstrakking van het monetair beleid door de Fed. De waarschijnlijkheid van een stijging van de rente tussen nu en augustus ging van 17% naar 51%.

FOMC meetings

Deze stijging werd veroorzaakt door de verklaringen van sommige leden van de Fed en vooral door de publicatie van het verslag van de laatste FOMC – het centrale controleorgaan van de Fed – waarin staat dat de meerderheid van de leden van oordeel is dat een verhoging van de rente vanaf juni aangewezen is, als de voorwaarden inzake groei, inflatie en mondiale risico’s het toelaten.

Aandelen gevoeliger

De aandelen- en obligatiemarkten hielden redelijk goed stand, waarschijnlijk omdat de verwachtingen omtrent een verhoging van de rente door de Fed nog niet te hooggespannen zijn (hoewel ze wel gestegen zijn). De Amerikaanse lange rente zal op korte termijn nauwelijks stijgen : de potentiële groei van de VS is middelmatig, het inflatierisico klein en de lange rente zal profiteren van de zoektocht naar rendement van Japanse en eventueel Europese institutionele beleggers. De aandelenmarkten zijn gevoeliger aan de evolutie van de lange rente dan de korte rente.

De groeimarkten lijken ons de meest risicovolle activaklasse. Omdat de meeste groeilanden netto-ontleners zijn op de internationale financiële markten, zullen ze afgestraft worden door een stijging van de Amerikaanse rente en dollar. Bovendien zal een verwijding van de Amerikaanse en Chinese rentespread op de yuan wegen en een kapitaalvlucht uit China op gang brengen.

Als de Fed daarentegen de rente niet zou verhogen, dan is dat omwille van een te zwakke Amerikaanse groei – de groeilanden blijven dan fundamenteel afhankelijk van de wereldwijde groei – of door het concreet worden van het China-risico – de groeilanden zijn dan gevoeliger voor het China-risico dan de ontwikkelde landen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.