De ontrafeling van het Convertible Bonds enigma

Auteur: Tarek Saber, Head of Convertible Bonds bij NN Investment Partners

Tareksaber
Tarek Saber

De rendementen van vastrentende waarden zullen in de komende vijf jaar waarschijnlijk niet die van de afgelopen vijf jaar evenaren. De marktvolatiliteit die we hebben gezien in de afgelopen vijf kwartalen heeft echter wel verdere argumenten opgeleverd voor converteerbare obligaties ('convertibles') als onderdeel van portefeuillediversificatie. Ik snap dan ook niet waarom convertibles buiten het blikveld lijken te blijven van veel institutionele beleggers.

Directe beleggers overheersen

De groep beleggers in converteerbare obligaties is wezenlijk veranderd sinds de financiële crisis van 2008. Directe beleggers overheersen nu, terwijl de invloed van hedgefondsen en voor eigen rekening handelende banken aanzienlijk is afgenomen. Deze ontwikkeling heeft het risico op een herhaling van de gebeurtenissen van 2008 in de convertibles-markt substantieel verminderd. Een dergelijke herhaling is volgens ons het enige duidelijke potentiële negatieve scenario voor convertibles.

Op dit moment vallen de kwaliteiten van converteerbare obligaties als diversificatiemiddel voor portefeuilles niet te betwisten. Dit wordt vooral geboekstaafd door de sterke prestaties in het verleden, met één van de hoogste risico-gecorrigeerde rendementen van alle traditionele beleggingscategorieën.

Converteerbareobligaties

Naar onze mening zijn convertibles een uitstekend middel om door onzekere tijden te navigeren, doordat ze goed hebben gepresteerd in talrijke beleggingscycli. Een convertible biedt het opwaarts potentieel van een aandeel, gecombineerd met de neerwaartse bescherming van een obligatie bij dalende aandelenkoersen. De resulterende convexiteit stelt beleggers in staat om te participeren in twee derde van het opwaartse aandelenpotentieel en een derde van het neerwaartse potentieel.

In uitdagende economische cycli bieden convertibles goede mogelijkheden voor portefeuillediversificatie. Onze beleggingsfilosofie is erop gericht om de aandelenparticipatie per risico-eenheid te maximaliseren, op basis van vier aspecten:

 • de structuur van convertibles;
 • kapitaalbescherming/krediet;
 • aanjagers voor het opwaartse aandelenpotentieel, in beeld gebracht binnen onze themaselectie;
 • ordening van de portefeuille en risicobeheer.

  De twee grootste thema's die we op dit moment in de portefeuille hebben zijn cloud computing en uitgaven voor gezondheidszorg. Wij denken dat het segment van cloud computing (gedeelde on-demand computermiddelen en data) exponentieel zal blijven groeien, omdat dit zowel voor bedrijven als voor particulieren zorgt voor meer efficiency op het gebied van kosten en snelheid. Op dezelfde manier zijn we ervan overtuigd dat de groei van de uitgaven aan gezondheidszorg hoger zal blijven dan de BBP -groei in de ontwikkelde economieën, gezien de toenemende behoeftes van de vergrijzende bevolking.

  We hebben de olie- en gassector vermeden, aangezien we verwachten dat de instabiliteit hier op de middellange termijn zal aanhouden. Wat regio's betreft hebben we niet belegd in bedrijven in China en in bepaalde andere opkomende markten. Het gebrek aan transparantie op het gebied van corporate governance in deze markten heeft ons vertrouwen beperkt in de neerwaartse bescherming, terwijl dat juist een belangrijk aspect is in ons proces.

  Convertibles bieden een brug tussen de aandelenmarkten en vastrentende waarden. Ze hebben zeer goed gepresteerd in omgevingen van stijgende rentes, maar ze hebben het in het verleden ook goed gedaan in tijden van lage rentes, zoals is gebleken in Japan. Converteerbare obligaties hebben onder meer een negatieve of zeer lage correlatie met staatsobligaties en investment grade-obligaties. Hun correlatie met high yield-obligaties bedraagt 60% en met aandelen 92%.

  Gebalanceerde convertibles bieden beleggers dus een beter risico-gecorrigeerd rendement dan andere traditionele beleggingscategorieën.

  In deze context hebben "gebalanceerde" convertibles betrekking op converteerbare obligaties in hun puurste vorm, en niet op convertibles met conversieprijzen die aanzienlijk boven of onder de onderliggende aandelenkoers liggen. De term "gebalanceerde convertibles" sluit ook zogeheten "mandatory" convertibles uit, die worden omgezet in aandelen op de vervaldatum. Ook uitgesloten zijn de zogenaamde synthetische convertibles, die meestal bestaan uit een combinatie van obligaties en warrants. Waar de context ook uit bestaat, niemand kan de kwaliteiten van convertibles als diversificatiemiddel voor portefeuilles in twijfel trekken.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.be B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.