Standard Life: belegger mogelijk last van aantrekkende Amerikaanse economie

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Een paar maanden geleden werd nog gedacht dat de Amerikaanse economie afstevende op een recessie. De meeste seinen stonden op rood. Jeremy Lawson, hoofdeconoom van Standard Life Investments meende destijds dat de zwakte tijdelijk van aard was en halverwege het jaar weer zou verdwijnen én dat de Fed in actie moest komen om de snelle stijging van de US dollar en de aanscherping van de binnenlandse en wereldwijde financiële omstandigheden aan te pakken.

Accomerend Fed pad

Wat Lawson voorzag, kwam grotendeels uit. De Fed gaf de boodschap af een meer accommoderend pad voor het monetaire beleid te volgen, waardoor de handelsgewogen US dollar daalde en de olieprijzen stegen. Als gevolg hiervan is de stress, die de financiële markten in het begin van dit jaar in de greep hield, grotendeels verdwenen. De VIX is tot net boven haar post-crisis dieptepunt gedaald en de S&P 500 is naar recordhoogte gestegen, ondanks de Brexit shock. De economische activiteit en het sentiment is ook verbeterd, zoals wordt bevestigd door de ISM reports en PMI indices.

De meest recente bedrijfsresultaten suggereren ook dat de bedrijfswinsten over hun dieptepunt heen zijn. De kans op een recessie op kote termijn lijkt erg klein te zijn.

Verbeterde fundamentals

Het is dan ook ironisch dat de verbetering van de economie zelf de grootste bedreiging vormt voor beleggingsrendement in de tweede helft van dit jaar. Zeker, de verbeterde cyclische fundamentals hebben steun gegeven aan risicovolle assets in de afgelopen maanden, maar dat de markt rekening hield met een kans kleiner dan 50% op meer dan één renteverhoging dit jaar heeft ook geholpen.

Renteverhogingen kunnen rendementen drukken

Sterke economische groei, accommoderend monetair beleid in binnen- en buitenland en Brexit blijkt een lokaal probleem te zijn - kan het mooier? Nee, integendeel. Als de twee belangrijkste factoren die hebben voorkomen dat de Fed deze maand de rente verhoogt (1, de eerdere verzwakking van de binnenlandse economie en werkgelegenheid, en 2. een eventuele destabiliserende spillover van de Brexit) worden opgelost, dan zou de Fed kunnen beginnen met het afgeven van de boodschap dat de eerstvolgende renteverhogingen eerder komen dan de markten verwachten. En dat zou wel eens de aanjager van rendement in alle beleggingscategorieën in de afgelopen maanden kunnen wegnemen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.