Schroders’ Keith Wade: Clinton aan de leiding in de polls maar Trump blijft een kans maken

Keithwade
Keith Wade

De peilingen wijzen nog altijd Clinton aan als waarschijnlijke winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar vlak de kansen van Trump niet uit. Zijn populistische boodschap spreekt kiezers aan die vooral verandering willen. En net zoals met het Britse EU-referendum kunnen grote aantallen kiezers stemmen voor verandering, zonder dat ze echt weten wat die verandering dan zou moeten inhouden, meent Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders .

Twee factoren maken het nog niet zo eenvoudig om de einduitslag van deze presidentsverkiezingen te bepalen. In de eerste plaats zijn er veel kiezers die nog moeten bepalen op wie zij zullen stemmen. Zij zijn in staat de uitslag een beslissende richting op te duwen. En in de tweede plaats zouden er best wel veel kiezers kunnen zijn die niet tegen opiniepeilers willen of durven zeggen dat ze op Trump zullen stemmen. Dat zou betekenen dat het aantal kiezers voor Trump behoorlijk onderschat wordt.

Macro-economisch beleid

Maar wat zijn de macro-economische plannen van beide kandidaten? Trump wil de belastingen verlagen. De dalenden overheidsinkomsten compenseert hij door te snoeien in de overheidsbestedingen. Dat kan een boost geven aan de economische groei, maar waarschijnlijk veroorzaakt het ook een verkrapping van het monetaire beleid. Daarnaast zullen hogere importtarieven bijdragen aan toenemende inflatie en zal de economische groei vertragen als handelspartners van de VS als tegenmaatregel barrières opwerpen waarmee de Amerikaanse export wordt geraakt.

Clinton op haar beurt wil meer belastinginkomsten genereren en daarmee de overheidsbestedingen opvoeren. Hoewel in mindere mate dan Trump zal zij hierdoor ook de economie aanjagen. En ook hier geldt dat de Fed waarschijnlijk het monetaire beleid zal verkrappen. Maar de economische groei die zij boekt, zal duurzamer zijn door enerzijds de schaal waarop zij wil stimuleren en anderzijds door de afwezigheid van protectionistische handelspolitiek.

Handelspolitiek

Maar zodra Trump of Clinton hun voorgestelde beleid moeten verkopen in Washington wordt het een ander verhaal. Wie ook President wordt, hij of zij zal belemmerd worden door het Congress om beleid te implementeren en zal concessies moeten doen. Waar de President wel enige bewegingsruimte heeft, is op het gebied van handelspolitiek indien een handelspartner oneerlijke of onredelijke handelspraktijken ten aanzien van Amerikaanse export erop nahoudt. Trump kan in dat geval China en Mexico importtarieven opleggen en NAFTA heronderhandelen.

Markten als uitslagvoorspeller

De opiniepeilingen zijn een goede voorspeller van de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar de Amerikaanse aandelenmarkten hebben wat dat betreft ook een goed track record Er is een regel dat de S&P 500 in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in de uitverkoop gaat, als de zittende partij verliest. Markten zijn meer bezorgd over ‘verandering’ dan de vraag of de nieuwe President een Republikein of Democraat is. Dit is juist gebleken in 19 van de afgelopen 22 verkiezingen die teruggaan tot 1928.

Er resteert nog tijd voor de ontwikkeling van een sell-off, maar tot nu toe is de S&P robuust en bereikt het recordhoogtes, wat suggereert dat Clinton de verkiezingen zal winnen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.