Robeco: Veel in de krant niet slecht voor aandeel

De mate van media-aandacht voor een bepaald aandeel heeft geen invloed op het rendement voor beleggers. Dat blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder Robeco.

De quanteconomen van Robeco onderzochten het effect van media-aandacht (ongeacht of het om positief of negatief nieuws gaat) op aandelen tussen 2000 en 2018. De tien jaar geleden ontwikkelde ‘attention-grabbing theorie’ stelt dat beleggers de neiging hebben aandelen te kopen die meer in het nieuws zijn dan eerder, waardoor de koers tijdelijk omhoog gaat – hetgeen juist leidt tot lagere rendementen in de toekomst. Andersom geldt dan hetzelfde: bedrijven die qua media-aandacht wat onder de radar opereren zijn ‘underpriced’ en zullen uiteindelijk dus meer opleveren.

Mediainvestingpimvanvliet

Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de media-aandacht over het algemeen groter is voor aandelen met een hogere volatiliteit, en dat de volatiliteit inderdaad hoger is voor aandelen die vaker in het nieuws zijn. Met andere woorden: mediagenieke aandelen hebben vaak een relatief hoge volatiliteit, terwijl ‘saaie’ aandelen, die de media links laat liggen, over het algemeen minder volatiel zijn.

De volatiliteitsanomalie schrijft voor dat – in tegenstelling tot wat lang gedacht werd – beleggers in volatiele (en dus risicovolle) aandelen niet beloond worden met een navenant hoger rendement. Maar binnen de categorie volatiele aandelen blijkt het niet uit te maken of een aandeel wel of niet veel in het nieuws is. Anders gezegd: de volatiliteitsanomalie valt niet te verklaren uit de hoeveelheid media-aandacht. En ook bij niet-volatiele aandelen gaat de attention grabbing-theorie niet op.

Concluderend: aandelen die veel in de krant staan doen het niet slechter. Dit geldt voor zowel Europa, de VS als opkomende markten, en is niet afhankelijk van de grootte van het bedrijf.