Schroders: Faillissementscyclus biedt kansen voor beleggers in distressed securities

Andrewdreaneen
Andrew Dreaneen

Distressed securities zijn aandelen, obligaties of andere in het verleden uitgegeven effecten van ondernemingen die nu financieel of operationeel in zwaar weer verkeren. Ze vormen een investeringsniche die op dit moment door een aantal factoren steeds aantrekkelijker wordt, meent Andrew Dreaneen, verantwoordelijk voor de GAIA-productrange bij Schroders .

Toename uitgifte high yield obligaties voorbode van toename faillissementen

De afgelopen jaren is de uitgifte van US high yield obligaties enorm toegenomen. De uitgifte tussen 2010 en 2015 is bijna twee keer zoveel als tijdens de kredietcyclus die hieraan vooraf ging (2003 - 2009). Historisch gezien worden periodes van oplopende uitgifte van high yield gevolgd door een toename van het aantal faillissementsaanvragen. De enorme uitgifte van high yield duidt er volgens Dreaneen op dat het fundament voor een volgende faillissementscyclus is gelegd. Daarnaast kenmerkt deze laatste high yield uitgiftegolf zich door een lage kwaliteit. In 2015 was 40% van de high yield uitgifte B of CCC obligaties. Doorgaans is vier jaar na uitgifte 25% van B obligaties en 45% van CCC obligaties in default.

Oplopende rente zorgt voor meer stress

In de komende vijf jaar loopt voor meer dan USD 1500 miljard aan high yield obligaties af. Zelfs onder de meest gunstige marktomstandigheden zal een deel van deze schuld geherstructureerd moeten worden waarmee zich kansen aandienen voor beleggers in distressed securities. Daarnaast is het mogelijk dat de rente weer gaat stijgen, waardoor herfinanciering lastig wordt voor ondernemingen die zwaar in de schulden zitten. Ook hiervan kunnen beleggers in distressed securities profiteren.

Distressed securities die (bijna) in default zijn, zijn grotendeels ongevoelig voor rentebewegingen. Bovendien heeft een stijgende rente de potentie om de kansen voor beleggers in distressed securities verder te vergroten. Dit kan op twee manieren. Ten eerste, bedrijven in problemen die nauwelijks in staat zijn om aan hun rentebetalingsverplichtingen te voldoen in dit tijdperk van ultra-lage rente, krijgen het nog moeilijker als de rente oploopt. Ten tweede creëren renteverhogingen waarschijnlijk volatiliteit en verminderen ze het vertrouwen van beleggers in de high yield obligatiemarkt, waardoor het moeilijker wordt voor marginale bedrijven om hun schuld te herfinancieren.

Energiesector neemt de leiding

De energiesector neemt het voortouw in de stijging van distressed securities. Hoewel de olieprijzen weer in de lift zitten, zijn ze nog altijd op minder dan de helft van hun piekniveaus en veel energiebedrijven ervaren problemen als gevolg van hun niet-levensvatbare bedrijfsmodellen tegen de huidige prijsniveaus. Maar ook in andere sectoren zoals media, telecom, grondstoffen, detailhandel en gezondheidszorg zijn kansen aanwezig, omdat de verkoopgolf in effecten van energiebedrijven beleggers heeft helpen herinneren wat de risico’s zijn van beleggen in bedrijven die met schuld zijn overladen.

Dreaneen verwacht niet dat de huidige faillissementscyclus net zo kort en hevig zal zijn als de vorige in 2008/2009 volgend op de financiële crisis. Hij gaat ervan uit dat deze cyclus vergelijkbaar is met de cyclus van 2000-2003, die zich over drie tot vier jaar uitstrekte en een geleidelijke en continue stroom aan kansen bood voor beleggers in distressed securities, zowel long als short.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.