T. Rowe Price: "Rally in energie en materialen zal niet aanhouden"

Door Scott Berg, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Global Growth Equity Fund

Scottberg
Scott Berg

De verkiezing van Donald Trump heeft een aanzienlijke verandering in het sentiment op de aandelenmarkten teweeggebracht. Nog voordat er ook maar iets over de concrete invulling van zijn plannen bekend was, besloten de beleggers dat de groei, de inflatie en de Amerikaanse rente zullen toenemen en gaven daarmee enkele diep cyclische delen van de markt een forse impuls.

Deze verschuiving heeft tot een brede en sterke outperformance van “waarde” ten opzichte van “groei” geleid. De wereldwijde waardeaandelen zijn ten opzichte van groeiaandelen in 2016 zo sterk gestegen dat het voortschrijdend vijfjarig gemiddelde nu in neutraal gebied ligt. Dat is uiteraard een fikse tegenvaller voor groeigerichte beleggers.

In onze ogen echter is er in fundamenteel opzicht minder veranderd dan nu in de markten wordt ingeprijsd en is het, om teleurstellingen te voorkomen, niet raadzaam om in te zetten op een cyclische opleving. Daarom concentreren wij ons op aandelen die we bezitten en aandelen die we zouden willen bezitten mochten de koersen dalen. Voor ons is het belangrijk onderscheid te maken tussen echte verandering en marktruis.

Energie en materialen: meer hoop dan werkelijkheid

We waren en blijven onderwogen in energie en materialen, ook al zal deze positie de performance op korte termijn afremmen. Naar onze mening blijft het wereldwijde olieaanbod op middellange termijn te hoog en als de VS erin slaagt om, zoals Trump in zijn verkiezingscampagne beloofde, energie-onafhankelijk te worden door meer van zijn oliereserves op te pompen, zit er een bovengrens aan de olieprijzen en de winstcapaciteit van de meeste energiebedrijven. Nu de olieprijs in de richting van $50 tot $60 per vat gaat, zullen eerder stilgelegde boorlocaties waarschijnlijk snel weer in bedrijf genomen worden. Ook de technologische ontwikkeling kan de productie opdrijven en op korte termijn tot een enorme toename van het aanbod leiden. De markt onderschat hoe groot dit effect zal zijn.

De rally van de materialenaandelen, die in een diep dal zaten, is misschien begrijpelijk gezien de lage verwachtingen die in 2015 heersten. De markt heeft de begrotingsstimulering echter al ingeprijsd voordat er concrete maatregelen genomen zijn. De kans dat het economische klimaat aantrekt is wel toegenomen, maar de beloofde infrastructuurinvesteringen zullen waarschijnlijk niet zoveel gewicht in de schaal leggen als veel beleggers nu verwachten. De potentiële impact is onvoldoende om tegenwicht te bieden aan de structurele daling van de Chinese vraag naar basisgrondstoffen. De discrepantie tussen hoop en werkelijkheid betekent dat grondstoffengerichte sectoren woelige tijden tegemoet gaan.

Ook industrieaandelen hebben een flinke rally laten zien. Wij zijn neutraal gepositioneerd ten opzichte van de index, deels omdat de waarderingen voorlopig aan de hoge kant zijn. Aangezien het grootste deel van het winsteffect van een eventuele economische verbetering pas op middellange termijn merkbaar zal worden en omdat het effect van lage jaar-op-jaar winstcijfers de komende paar maanden zal verbleken, zullen een kritische selectie en geduld essentieel zijn.

Waarom we bijkopen in banken en innovatieve technologie

Terwijl we voorzichtig bleven ten aanzien van grondstoffen en aandelen die het van een sterke verbetering op korte termijn moeten hebben, zijn we actief geweest in de financiële sector en hebben onze posities in Amerikaanse banken en kapitaalmarkten gehandhaafd of uitgebreid. Al vóór de verkiezingen waren wij van oordeel dat er een rentecyclus van enige omvang in aantocht was en de inflatie de weg naar boven had ingeslagen – deels vanwege de weer stijgende olieprijzen, maar ook vanwege de lichte looninflatie die het afgelopen jaar ontstond.

Ondanks deze activiteit in de VS blijven we banken uit opkomende markten, die profiteren van groeiende binnenlandse economieën, verkiezen boven veel van hun tegenhangers in de ontwikkelde wereld. Dit geldt vooral als we kijken naar de fundamentals van banken in Japan en Europa waar we twijfels houden aan zowel het winstvermogen als de kwaliteit van de balansen.

Terwijl de markt zijn hoop op een procyclisch beleid stelt, hebben wij actief bijgekocht in de technologiesector, vooral in bedrijven die in staat zijn langdurig en op eigen kracht winstgroei te realiseren ondanks een geringe economische groei. Daarnaast hebben we bedrijven bijgekocht die kunnen profiteren van onverwachte groei bij een versnelling van de consumentenbestedingen of de hervorming van de bedrijfsbelastingen in de VS. In deze onzekere tijden is één ding zeker: dat innovatie, disruptie en het toenemende gebruik van technologie door de politieke gebeurtenissen in 2016 niet gestopt zijn. Daarom blijven we op lange termijn kansen zien in e-commerce, sociale media en cloud-software bedrijven.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.