Comgest: M&A meestal recept voor waardevernietiging

Wolfgangfickus
Wolfgang Fickus

Organische omzetgroei is de belangrijkste voedingsbodem voor winstgroei op de lange termijn, meent Wolfgang Fickus, lid van het Investment Committee van Comgest. Daarom is het van belang om juist in die bedrijven te beleggen die in staat zijn omzetgroei over meerjarige perioden te realiseren. Deze omzetgroei moet zich, na verloop van tijd, vertalen in een oplopende aandelenkoers. Maar groei door overnames is ook mogelijk.

Heel vaak waardevernietiging

Niet alle bedrijven kiezen voor autonome omzetgroei. Met kan er ook voor kiezen om te groeien door fusies en overnames te doen. Dit soort “corporate actions” vormt altijd een reden om extra alert te zijn. De historie leert namelijk dat fusies en overnames veel risicovollere strategieën zijn om omzet- en winstgroei te realiseren. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat tweederde van alle overnames leidt tot waardevernietiging bij de overnemende partij. Dit teleurstellende resultaat komt veelal doordat de synergievoordelen worden overschat (minder kostenvoordelen en/of omzetstijging) en doordat de timing van overnames vaak samenvalt met een piek in bedrijfswaarderingen.

Toch betekent dit niet dat overnames altijd uit den boze zijn. Ook in de Europese en Emerging Markets portefeuilles van Comgest bevinden zich bedrijven die geregeld overnames doen. Deze ondernemingen kenmerken zich veelal door een lagere vrije kasstroom dan de bedrijven in portefeuille die alleen zelfstandig groeien. Zolang de waardering van deze overnemende partijen dit hogere risico weerspiegelt, zijn deze bedrijven zeker interessant, meent Fickus.

Fickus stelt dat het van groot belang is om te kijken naar de hoogte van de vrije kasstroom die gegeneerd wordt uit het geïnvesteerde vermogen (cash flow return on investment, CFROI) van de nieuwe entiteit. Indien deze in de loop van de tijd verbetert dan is er sprake van synergie-effecten en een indicatie dat het vermogen om waarde te genereren is toegenomen. Als de CFROI na een overname daalt dan is dat een teken dat de overname tot waardevernietiging heeft geleid of onvoldoende compensatie heeft kunnen bieden om het tij te doen keren bij de overnemende partij.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.