Schroders: positief over aandelen en grondstoffen

Het sterke momentum van eind 2016 houdt aan in 2017 in de VS, Europa en Japan. Groei trekt ook aan in de BRIC-landen. Schroders stelt de groeiverwachting voor de wereldeconomie licht opwaarts bij naar 2,9% en voor China naar 6,6%. Door het synchrone herstel van de wereldeconomie is Schroders positief over aandelen en grondstoffen.

De opleving in de wereldeconomie in de tweede helft van vorig jaar werd grotendeels gedreven door een combinatie van sterkere consumptieve bestedingen en de voorraden cyclus. In de toekomst verwacht Schroders dat de kracht van deze aanjagers zal afnemen. Voorraden zullen beter in balans worden gebracht met de output waardoor de economische groei vertraagt en consumenten zullen merken dat de oplopende inflatie hun reële inkomen uitholt, waardoor ze hun bestedingen terugschroeven. De verwachte geleidelijk oplopende looninflatie zal niet voldoende zijn om een ​​vertraging van de reële inkomensgroei later in het jaar te voorkomen.

Schroders verwacht dat de Chinese autoriteiten de economie zoveel blijven stimuleren als nodig is om de groei op koers te houden en ervoor te zorgen dat president Xi met voldoende ‘politiek kapitaal’ achter de hand kan aanschuiven bij het 19e Nationale Partij Congres. Daarentegen zijn de groeivooruitzichten voor India getemperd omdat Schroders negatieve effecten ziet van het vorig jaar ingezette demonetisatiebeleid. Brazilië en Rusland profiteren van de robuuste Amerikaanse economie en de hogere grondstoffenprijzen.

Intussen stijgt ook de inflatie. De inflatieverwachting voor dit jaar bedraagt 2,7% voor de wereldeconomie. Het komt met name door basiseffecten vanuit de grondstoffenprijzen die doorsijpelen in de producenten- en consumentenprijzen. Schroders denkt dat de olieprijs in 2018 zal stabiliseren, waardoor de inflatie weer afneemt naar 2,3%. De stijging is dus niet duurzaam. De grote uitzondering is de VS, waar de kerninflatie wel oploopt.

Monetair beleid blijft divers

Schroders verwacht een stijging van de fed funds rate naar 1,5% eind 2017 en 2,25% eind 2018. In Japan, de eurozone en in het VK zal de rente naar verwachting on hold blijven. Wel zal de ECB haar QE-programma in de loop van 2018 verder afbouwen. In Brazilië, Rusland en China is verdere stimulering te verwachten. China zal de rente verder verlagen.

Positief over aandelen

Schroders blijft positief gestemd over aandelen en gelooft dat er nog steeds opwaarts potentieel in de aandelenmarkten zit dankzij het synchrone herstel van de wereldeconomie. Ook al komt er een correctie op de korte termijn in het sentiment, de fundamentals zouden voldoende steun moeten verlenen aan de aandelenmarkten op de middellange termijn. De visie op Japan is bijgesteld naar neutraal, terwijl die op de opkomende markten naar positief is opgewaardeerd. De invloed van de sterkere US dollar neemt af, wat de mogelijkheid schept voor de opkomende markten om beter te presteren.

Onverminderd positief blijft Schroders over Europa. Dankzij het herstel zijn de winstverwachtingen opwaarts bijgesteld. Het politieke risico lijkt voldoende ingeprijsd te zijn. De waarderingen voor de VS, VK en Pacific ex Japan zijn aan de hoge kant vergeleken met de rest van de wereld. Een normalisatie van het beleid in de VS zal de winstmarges onder druk zetten.

Grondstoffen krabbelen op

Overwogen blijft Schroders in grondstoffen, met name vanwege die synchrone groei van de wereldeconomie. Aan de aanbodzijde vindt er in een aantal sectoren aanpassingen plaats, die gunstig zijn voor de prijsontwikkeling. Goud blijft wel kwetsbaar voor een hogere reële rente en een sterkere US dollar, maar anderzijds dient het edelmetaal als diversificatie in de portefeuille en hedge tegen de politieke risico’s.

5029,08