Skagen: Rotatie van groei- naar waardeaandelen lijkt aan te houden

Na acht jaar van achterblijvende prestaties deden waardeaandelen het in de tweede helft van 2016 eindelijk weer beter dan groeiaandelen. Het lijkt erop dat dit de voorbode is van hoopvollere tijden voor waardebeleggers, stelt Alexandra Morris, CIO bij Skagen. Diverse belangrijke indicatoren wijzen op een langdurige verschuiving richting waardeaandelen.

Wisselende tijden

Alexandramorris
Alexandra Morris

Waardebeleggers passen fundamentele analyse toe om ondergewaardeerde aandelen te vinden met een aanwijsbare potentiële katalysator voor een herwaardering. Skagen doet dit al consistent 25 jaar lang. Groeibeleggers kopen aandelen van bedrijven die een bovengemiddelde groei vertonen, zelfs als deze aandelen aanwijsbaar duur geprijsd zijn. Beide beleggingsstijlen verschillen fundamenteel en dat leidt ertoe dat op verschillende momenten de ene strategie beter presteert dan de andere. Terugkijkend hebben beide benaderingen cycli van vijf jaar of langer gekend waarin ze dominant waren.

De laatste cyclus waarin groeiaandelen beter presteerden dan waardeaandelen eindigde vorig jaar na bijna tien jaar. Doorgaans wordt een periode waarin groeibeleggen dominant is, gevolgd door een periode van ongeveer vijf jaar waarin waardebeleggen zeer sterk presteert met rendementen tussen de 50% en 142%.

Seinen op groen voor waardestrategie

Skagen signaleert een aantal factoren die ten grondslag liggen aan de laatste rotatie van groei- naar waardeaandelen. De winstgroei van bedrijven stagneert of daalt de laatste jaren als gevolg van de lage economische groei. Beleggers zijn wel genegen een premie te betalen voor groeiaandelen, maar willen investeren in koopje en risico lopen. Als het economisch herstel aantrekt, dan zullen vooral waardeaandelen profiteren. Na de verkiezing van Trump hebben cyclische aandelen - dit zijn typische waardeaandelen - het beter gedaan dan de traditionele groeisectoren, zoals technologie en gezondheidszorg.

Historisch gezien presteerden waardeaandelen het beste in perioden na een marktcorrectie. Beleggers zoeken dan hun toevlucht bij goedkopere bedrijven. Veel aandelen koersen momenteel op piekniveaus en dan is waardebeleggen een veilige strategie.

Opkomende markten en Europa

Het is wel moeilijker om waardeaandelen te ontdekken, nu de aandelenkoersen zo hoog staan. Maar nog altijd zijn er kansen voor beleggers om te profiteren van de rotatie richting waardeaandelen, meent Morris. Zij wijst met name op de opkomende markten, die nog altijd 30% goedkoper zijn naar koers-winstverhouding en 35% goedkoper naar koers-boekwaarde.

Turkije en Brazilië zijn voorbeelden van landen waar door politieke ontwikkelingen kansen zijn ontstaan. Het Skagen Kon-Tiki aandelenfonds is fors in Turkije (7,7% van portfolio) en Brazilië (7,2% van portfolio) belegd. Een ander voorbeeld is Europa waar de economische vooruitzichten niet bijster goed zijn en de groei traag is. Maar liefst 28% van van het Skagen Global aandelenfonds is in Europese aandelen belegd.

Veelomvattende analyse om waarde te bepalen

De sleutel voor waardebeleggers is het identificeren van ondergewaardeerde aandelen en de katalysator voor het ontsluiten van hun intrinsieke waarde, waarbij koerswinst wordt geboekt en value traps worden vermeden. Om succesvol te zijn als waardebelegger moet de blik wereldwijd gericht zijn en de analyse breder dan alleen op basis van de koers-boekwaarde de fundamentele waarde van een onderneming bepalen. Beleggers moeten een praktische en veelzijdige benadering kiezen om een bedrijf te waarderen.