Deutsche ziet vola weer stijgen

In de loop van 2018 neemt de volatiliteit op de aandelenmarkten, die momenteel op een historisch laag niveau ligt, waarschijnlijk weer toe. Om zich daartegen te beschermen, kiezen beleggers best voor kortlopende, Europese contracten. Dat stelt Christian Hille, Global Head of Multi Asset bij Deutsche Asset Management (Deutsche AM).

Sp500vix

Al sinds de financiële crisis volgt de volatiliteit op de aandelenmarkten een dalende lijn, zo blijkt uit deze grafiek. “Gezien de huidige economische en politieke situatie lijkt die lage volatiliteit op het eerste gezicht verrassend. Denk bijvoorbeeld maar aan de zwakke productiviteitsgroei en de lage inflatie”, aldus Christian Hille.

Maar er zijn blijkbaar nog voldoende factoren die de markten kalmeren. “De belangrijkste daarvan is de blijvende economische groei. De voorbije zes jaar schommelde die wereldwijd tussen de 3 en de 3,5 procent. Niet zo veel, maar voor 2017 zou de groei van de wereldeconomie opnieuw moeten versnellen.”

Tegen volgend jaar verwacht Deutsche AM evenwel toch een grotere volatiliteit. “Dat heeft niets te maken met een mogelijke recessie, maar uit de verwachtingen dat het soepele monetaire beleid wordt verstrakt”, legt Christian Hille uit.

“Dat zal gevolgen hebben voor de vele marktspelers die momenteel nog speculeren op een lage volatiliteit. Als de centrale banken een aanhoudende volatiliteitsdruk niet langer kunnen afremmen, zal het voor die speculanten druk zijn op weg naar de uitgang, wat tot nog meer prijsschommelingen zal leiden.”

“Het lijkt ons daarom verstandig om nu aan de veilige kant te gaan staan, en ons te beschermen tegen toenemende volatiliteit. Zo geven we weliswaar wat winst op, maar dat is nu eenmaal typerend voor een verzekering: je betaalt een premie om je te beschermen tegen grotere verliezen. We kijken daarvoor vooral naar contracten met een tweejarige termijn. Het liefst uit Europa, omdat de Amerikaanse markten doorgaans heftiger reageren.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.