Schroders noemt EM-markten essentieel in portefeuille

Duncanlamont
Duncan Lamont

Opkomende markten beslaan een groot deel van de wereldeconomie, toch zijn zij in het algemeen ondervertegenwoordigd in beleggingsportefeuilles. Grote kans dat activa uit opkomende markten beter presteren dan die uit ontwikkelde markten. Er is echter teveel aandacht voor de korte termijn. Duncan Lamont, Head of research and analytics bij Schroders , vraagt zich in een rapport af hoe beleggers vanuit strategisch oogpunt tegen deze beleggingsregio moeten aankijken.

Van underdog naar outperformance

Na enige jaren ondermaats gepresteerd te hebben, lijken activa uit opkomende markten relatief goedkoop en neemt de belangstelling daarvoor onder beleggers weer toe. Maar welke strategie moeten beleggers in opkomende markten volgen? Lamont doet een stapje terug om de beleggingscategorie van afstand weer op de juiste waarde te schatten en zich niet te verliezen in ruis op de korte termijn. Vanuit strategisch oogpunt denkt hij na over een beleggingsportefeuille op (middel)lange termijn. Hij brengt de vooruitzichten voor rendementen en risico's van de belangrijkste beleggingscategorieën in kaart en, misschien wel belangrijker, kijkt naar hoe uiteenlopend samengestelde portefeuilles beleggers in staat stellen verschillende doelstellingen te bereiken.

Hij komt dan tot de conclusie dat obligaties de meest aantrekkelijke keuze is als het risico wordt meegewogen. Maar obligaties worden nauwelijks in portefeuilles opgenomen. Dat is iets wat veranderen moet volgens Lamont.

Schuldpapier in lokale valuta aantrekkelijk vanuit risicogewogen standpunt

Lamont geeft toe dat er niet een optimale manier van beleggen in opkomende markten is. Dat hangt toch af van de individuele voorkeuren met betrekking tot risico en rendement. Beleggers die een hoog rendement zoeken, nemen meer risico en zullen overwogen in aandelen beleggen. Een gematigder rendementsverwachting voor de portefeuille kan baat hebben bij blootstelling aan staatsobligaties gedenomineerd in lokale valuta. De optimale portefeuille hangt van deze keuzes af.

Lamont verwacht dat de categorieën die het slechtste gepresteerd hebben in recente jaren - staatsobligaties in lokale valuta en aandelen - de beste prestaties in de toekomst gaan leveren. Hij meent dat er sterke argumenten zijn om in een portefeuille blootstelling te zoeken aan staatobligaties in lokale valuta. Dit schuldpapier koerst marginaal onder het langjarig gemiddelde, maar heeft een relatief groot opwaarts potentieel ten opzichte van schuldpapier in US dollars met gelijke looptijd.

Opkomende markten zijn volatiel. Momenteel ligt de volatiliteit lager dan gemiddeld. Lamont gaat ervan uit dat de volatiliteit zal terugkeren naar het langetermijngemiddelde. Juist de hoge volatiliteit bij aandelen uit opkomende markten, maakt dat deze categorie op zichzelf staand geen ideale beleggingskeuze is. Beter is om risico en rendement te combineren en dan krijgen obligaties de voorkeur.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.