Standard Life positiever over Eurozone

Stephaniekelly
Stephanie Kelly

Tot nu toe is 2017 een goed jaar voor de eurozone geweest. Zowel de harde als de zachte data laten een wezenlijk economische herstel zien. Het IMF heeft zijn groeiraming voor Europa in 2017 inmiddels naar boven bijgesteld: van 1,7% naar 1,9%. Zal de positieve tendens die in de eerste maanden van dit jaar is ingezet, worden doorgetrokken naar de tweede helft van 2017, vraagt Stephanie Kelly, Europees econoom van Standard Life Investments, in haar wekelijks nieuwsbrief zich af.

Het bedrijfs- en consumentenonderzoek van de Europese Commissie in juli toonde aan dat de verwachtingen voor consumentenbestedingen, waar de binnenlandse vraag in de eurozone op drijft, hoog blijven voor de komende 12 maanden. Echter, de zwakke reële loongroei kan een drukkend effect hierop hebben. De sterke economische groei gaat niet gepaard met stevige inflatie.

De afwezigheid van inflatie stelt de beleidsmakers van de ECB voor een klein probleem. Hoe moet de ECB zich hier doorheen worstelen? De laatste ECB-vergadernotulen geven een interessant inkijkje. Het commentaar van het beleidsbepalende comité was een exacte kopie van het commentaar van de vergadering daarvoor: De eurozone-economie wordt sterker, maar stijgende kostendruk blijft opmerkelijk genoeg achterwege. Draghi sloeg deze keer wel een voorzichtigere toon aan dan tijdens zijn speech in Sintra. Deze keer benadrukte Draghi dat exacte veranderingen met betrekking tot QE niet besproken zullen worden tot in de herfst van dit jaar en dat het comité flexibiliteit zal betrachten als de omstandigheden een verlenging van het aankoopprogramma verlangen.

Begin 2017 hingen er nog politieke risico’s boven de eurozone door de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en mogelijk in Italië. De uitkomst van de verkiezingen in Nederland en Frankrijk hebben de waarschijnlijkheid van marktdestabilisatie door een politieke gebeurtenis in de eurozone logischerwijs sterk verkleind. Maar het risico is nog niet helemaal geweken. De aandacht zal zich in de komende maanden natuurlijk op de verkiezingen in Italië vestigen die wellicht dit najaar al kunnen plaatsvinden. Kelly gaat er vanuit dat wanneer deze verkiezing plaatsvindt de onzekerheid waarschijnlijk hoog zal zijn in de aanloop naar de verkiezingsdatum en zelfs daarna.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.