Schroders: Vier redenen om in goud te stappen

Jamesluke
James Luke

De dollar is zwak, maar desondanks blijven de prestaties van goud gematigd. Daar is een aantal kortetermijnredenen voor aan te wijzen, zoals de stabilisatie van de yuan waardoor de vraag naar goud vanuit China is getemperd en de opleving van de reële rente. Toch menen James Luke en Mark Lacey, fondsbeheerders bij Schroders , dat goud zich in een nieuwe bull markt bevindt. Ter onderbouwing van hun mening geven zij vier redenen:

 • Wereldwijde rentetarieven kunnen niet anders dan negatief blijven
 • Aandelenwaarderingen zijn hoog en de zelfgenoegzaamheid is volop aanwezig onder beleggers
 • De dollar zou wel eens in een bear markt terecht kunnen komen
 • De vraag vanuit China kan snel groeien - volgens de World Gold Council is de vraag in Q1 2017 met 30% gegroeid.

  Met name de tweede reden is zeer relevant nu de geopolitieke risico’s toenemen door de dreigende chaos in Venezuela en de oplopende spanning tussen Noord-Korea en de VS. Het is mogelijk dat in de komende maanden een geopolitieke gebeurtenis de risicobereidheid bij beleggers doet afnemen. Dan is goud een aantrekkelijk geprijsde verzekeringspolis.

  Aandelen zijn hoog gewaardeerd en beleggers zijn zelfgenoegzaam

  De Amerikaanse aandelenmarkten staan op recordhoogte. En welke waarderingsmethode men ook hanteert, de waarderingen noteren 60% tot 100% boven het historisch gemiddelde van de afgelopen 90 jaar. Historische analyse wijst ook uit dat de te verwachten rendementen op aandelen erg laag zijn, voor wie vandaag instapt.
  Marklacey
  Mark Lacey
  Naast de hoge waarderingen op de aandelenmarkten speelt ook de zelfgenoegzaamheid onder beleggers een belangrijke rol in de visie van Luke en Lacey op goud. De beste tijd om een verzekeringspolis af te sluiten, is wanneer verzekeraars de kans op een calamiteit laag inschatten.

  De VIX die de volatiliteit van de S&P500 voor de komende 30 dagen meet, noteert op een 27-jarig dieptepunt. Anders gezegd, de risicoverwachting van beleggers staat op zijn laagste punt sinds het bestaan van de index. En dat is vreemd, menen de fondsbeheerders. Niet alleen gezien de extreem hoge aandelenwaarderingen, maar ook vanwege het feit dat centrale banken wereldwijd trachten het meest extreme monetaire beleid dat ooit is gehanteerd, terug te draaien.

  Goud hoort in gespreide portefeuille

  Schroders rekent op een toename van de volatiliteit in de komende maanden. Een externe schok zal de volatiliteit onder duur geprijsde aandelen opjagen. Goud daarentegen is nu nog relatief laag geprijsd en daarom aantrekkelijk.

  Goud kan goed presteren in tijden van zwakte op de aandelenmarkten, zo wijst de geschiedenis uit. Het edelmetaal fungeert als een veilige haven als de inflatie oploopt en de aandelenrendementen negatief zijn. Luke en Lacey zijn van mening dat deze relatie zich in de toekomst zal voortzetten. Zij achten het dan ook verstandig om een minimale allocatie in goud of goudaandelen in een goed gediversifieerde portefeuille aan te houden.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.