Tegendraadse indicatoren wijzen op een eventuele stijging van Amerikaanse aandelen

Evanbauman
Evan Bauman

Door Evan Bauman, portefeuillebeheerder van het Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

De beurzen vormen een voortdurend disconterend mechanisme. De prijzen van individuele aandelen weerspiegelen de gezamenlijke mening van duizenden, zo niet miljoenen beleggers op een bepaald tijdstip over de huidige waarde van een bedrijf en de waarde van zijn toekomstige opbrengstenstromen. Veel van die meningen zijn gebaseerd op de kerngegevens van een bedrijf: inkomsten, winstmarges, kasstroom en schuldgraad, om er maar een paar te noemen. Dit type van bottom-upanalyse, dat we aanvullen met sectorspecifiek onderzoek en regelmatige ontmoetingen met het bedrijfsmanagement, helpt ons te bepalen of een aandeel boven of onder de prijs genoteerd is die gevraagd zou kunnen worden bij een overname. Aandelen die sterk onder hun reële waarde genoteerd zijn, kunnen een aantrekkelijke koopkans vormen, terwijl aandelen die vele malen hoger geprijsd zijn, beter worden aangehouden of met winst van de hand worden gedaan.

Voor een brede kijk op de waardering en de richting van de wereldwijde markt, vinden we het belangrijk om metingen op het vlak van beurssentiment te bestuderen. Omdat marktindicatoren steeds maar nieuwe pieken blijven scoren, vraagt men ons vaak hoeveel langer de huidige haussemarkt in Amerikaanse aandelen, die nu al achtenhalf jaar duurt, nog zal aanhouden. De enige manier waarop haussemarkten in stand kunnen worden gehouden, is door periodieke terugvallen. Zolang er nog angst bestaat bij kleine tot middelgrote inzinkingen kunnen we dat beschouwen als een teken dat de haussemarkt nog kan groeien. Momentopnames van de psychologie van de belegger, zoals de Investor Sentiment Survey (Onderzoek naar Beleggerssentiment) van de American Association of Individual Investors (AAII) geven ons een goed inzicht in de vraag of aandelenprijzen zichzelf voorbijlopen of dat ze nog ruimte hebben om te stijgen.

De marktcorrectie van vorig jaar is een goed voorbeeld van wat sentiment ons kan vertellen over aandelenwaarderingen. In februari 2016 namen we een beleggingsbeslissing en kozen voor een offensieve aanpak. Dit kwam na een alsmaar versnellende neerwaartse beweging, een massale uitverkoop en het opnieuw uittesten van erg lage niveaus, die zich volgens ons helemaal aan de onderkant van de markt situeerden. We werden constructiever inzake aandelen, deels omwille van het uitzonderlijk negatieve beurssentiment. Ernstige niveaus van dalende markttendensen zijn vaak een tegendraadse indicator. Zowel het AAII-onderzoek als het Sentimentonderzoek van de Investors Intelligence Advisor, dat de marktinzichten van meer dan honderd onafhankelijke beleggersnieuwsbrieven weergeeft, maanden aan tot voorzichtigheid. Het AAII-onderzoek had net twee van zijn laagste meetresultaten van haussesentiment in de laatste twintig jaar opgetekend, terwijl de meting van de Investors Intelligence was gedaald tot niveaus die het laatst werden waargenomen tijdens de verkoopgolf van 2009 en van 2011.

Ook al halen we nog niet de uitzonderlijke niveaus van begin 2016, toch wijzen recente onderzoeksresultaten erop dat investeerders meer een baissestemming zijn gaan vertonen. Het percentage offensieve beleggers in het AAII-onderzoek zakte in augustus tot het laagste punt in een jaar. Ondertussen is de spread tussen offensieve en defensieve beleggers van de Investors Intelligence met ongeveer 25 % gedaald tijdens de voorbije maand. Dit wijst erop dat het risico van een oververhitte markt wegebt. Bovendien daalde het aantal offensieve beleggers in het onderzoek recent tot het laagste niveau sinds net voor de verkiezing van Donald Trump.

Een andere indicator van de beleggershouding tegenover aandelen is volatiliteit. De Volatiliteitsindex van de Chicago Board Options Exchange, de VIX, is uitgegroeid tot een populaire methode om de ernst van de dagelijkse schommelingen van de aandelenprijzen te meten. Hogere volatiliteitsniveaus worden doorgaans geassocieerd met stress op de beurzen. De lagere volatiliteitsniveaus die we tijdens het grootste deel van de laatste vijf jaar hebben meegemaakt, wijzen dan weer op een beursomgeving met een lager risico. We zijn ongerust dat de hardnekkig lage volatiliteitsniveaus beleggers ertoe hebben aangezet om zelfgenoegzaam om te gaan met de risico’s die verbonden zijn aan beleggen in aandelen. De volatiliteit is de voorbije maand gestegen omwille van de toegenomen geopolitieke risico’s. We zijn ervan overtuigd dat dit soort reactie een gezond teken is van het feit dat men zich opnieuw bewust wordt van het risico.

We menen dan wel dat bepaalde delen van de Amerikaanse aandelenmarkt overbevolkt en te duur zijn, maar deze metingen van het beleggerssentiment en de volatiliteit doen vermoeden dat er nog genoeg kansen overblijven op de wereldwijde beurzen om de huidige opwaartse trend verder te zetten.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.