Fusie VBA en CFA gaat toch door

Nadat de leden van CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals op 7 december de voorgestelde fusie hebben bekrachtigd, is deze met ingang van 1 januari 2018 geformaliseerd. Vanaf heden zullen de twee beroepsorganisaties hun integratie in gang zetten en voortaan opereren onder de naam CFA Society VBA Netherlands.

De twee verenigingen opereerden afzonderlijk van elkaar als erkende professionele en toonaangevende ledenorganisaties en nemen al decennia een voortrekkersrol in op het gebied van educatie, ethische codes en professioneel gedrag in de beleggingsindustrie. De dagelijkse praktijk vereist in steeds grotere mate dat beleggingsprofessionals beschikken over technische kennis en vaardigheden, maar ook dat ze voldoen aan de hoogste normen van ethisch gedrag. De gefuseerde vereniging wil een grotere rol spelen in discussies over de toekomst van de vermogensbeheer sector.

Jacco Heemskerk, Voorzitter van CFA Society VBA Netherlands: “We creëren een vereniging die in Nederland richting kan geven aan de ontwikkelingen binnen de sector, waar leden hun vakbekwaamheid kunnen vergroten en zich onderdeel kunnen voelen van een bloeiende gemeenschap. Een vereniging die zich daarnaast sterk ingebed weet in een wereldwijde beroepsorganisatie. Vanaf vandaag zullen we alles in het werk stellen om de nieuwe vereniging vorm te geven en de voordelen van de fusie ook daadwerkelijk te realiseren. Alfred Slager, Vice-voorzitter van CFA Society VBA Netherlands: “Leden van de beide verenigingen hebben direct voordeel als het gaat om opleidingen, netwerkmogelijkheden, publicaties, research en carrièremogelijkheden. Samengaan betekent ook dat we meer tijd en financiële middelen hebben om de kwaliteit van onze activiteiten voor leden te verbeteren, en nieuwe diensten te ontwikkelen.”

CFA Society VBA Netherlands heeft na de fusie ruim 2.200 leden en een achtkoppig bestuur dat op 7 december jongstleden door de leden is verkozen. Integratie van de commissies, evenementenplanning en organisatorische structuur zal in de eerste maanden van dit jaar gerealiseerd worden. Zo zal de nieuwe vereniging in gezamenlijkheid een permanente educatie programma aanbieden dat voldoet aan de nieuwe ESMA richtlijnen en waarmee werkgevers in de sector een integrale oplossing wordt geboden ten aanzien van de vereiste kennistoetsing van institutionele beleggingsadviseurs.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.