Houdt Europa het economisch momentum vast?

Joannakyrklund
Johanna Kyrklund

Kan Europa het momentum vasthouden? En hoe raakt een krapper monetair beleid de beleggingsmarkt? Vragen waarover Johanna Kyrklund (Global Head of Multi- Asset Investment), Martin Skanberg en James Sym (fondsbeheerders Europese aandelen bij Schroders ) met elkaar in gesprek gingen op de 2018 Schroders Investment Conference.

ECB vormt het grootste risico

De aanwezigen op het seminar werd voorgelegd wat zij als grootste risicofactor zien voor de Europese markten in 2018. Een mogelijk krapper monetair beleid (in de eurozone of daarbuiten) werd het meeste genoemd, daarna politieke risico’s en de eurokoers. Ook werd gevraagd naar welke beleggingscategorie hun voorkeur uitgaat. Meer dan de helft van de aanwezigen koos voor Europese aandelen. Het publiek was bullish gestemd; de recente volatiliteit op de markten werd meer als een koopkans gezien, dan als het begin van een neerwaartse trend.

Groei als tweetrapsraket

Martinskanberg
Martin Skanberg

De specialisten van Schroders , Kyrklund, Skanberg en Sym, zijn positief gestemd over de economische omstandigheden voor Europa. Kyrklund wijst er wel op dat de Europese schuldencrisis zich koest houdt, maar nog niet voorbij is. De obligatie-spreads worden gedrukt door het gevoerde monetaire beleid, maar zullen op zeker moment weer opspelen. Volgens Skanberg is het mogelijk dat de Europese expansiefase zich zal voortzetten. De reden hiervoor is dat er bereidheid bij bedrijven is om te investeren en die ontbrak grotendeels tijdens de herstelfase. Waar Sym een kanttekening bij plaatst is dat wanneer de investeringen toenemen, de kosten ook gaan stijgen en de winstmarges onder druk komen te staan. Een hogere inflatie hoeft in eerste instantie niet verkeerd uit te pakken, maar zodra de rente begint op te lopen om die inflatie te beteugelen, kan dit een volgende recessie veroorzaken. Zo werken cycli nou eenmaal. Wat Sym ook ter overweging meegeeft, is dat Europa een grote netto exporteur is en dat de binnenlandse consumptie nog achterblijft. Als die aantrekt, kan dat de volgende aanjager worden van de economische groei in Europa.

Europese aandelen zijn goedkoop

De waarderingen van Europese aandelen zijn verbeterd, maar Europese aandelen zijn ten opzichte van andere regio’s relatief goedkoop, menen de specialisten van Schroders . De cyclisch-gewogen koerswinstverhouding ligt nog altijd onder het langjarig gemiddelde, stelt Skanberg. Kyrklund vindt aandelen aantrekkelijk, vergeleken met de dure staatsobligaties. Maar staatsobligaties worden eindelijk opnieuw geprijsd en dat kan de aandelenwaarderingen onder druk zetten, wat geen verkeerd signaal is. Het betekent in ieder geval dat de cyclus intact is en dat Europa niet een Japan-achtige inzinking tegemoet gaat.

Zij geeft drie adviezen aan beleggers voor dit jaar:

 • Wees niet te hebzuchtig.
 • Spreid voldoende.
 • Houd rekening met moeilijker omstandigheden in de komende twee tot drie jaar.

  Hoe zal afbouw QE Europese markten raken?

  Kyrklund verwacht niet dat de ECB het beleid te agressief zal verkrappen. Een geleidelijke afbouw wordt voorspeld. Een terugkeer naar een positieve rente zal de groeiaandelen raken. Dat is waarom Kyrklund beleggers tempert in hun hebzucht. Groeiaandelen hebben goed gepresteerd, maar de rendementen die ze hebben gerealiseerd, kunnen nu niet meer nagejaagd worden.

  Dreigt er een valutaoorlog?

  De vrees voor protectionisme in de VS is tot nu toe ongegrond geweest, maar de relatieve zwakte van de Amerikaanse dollar heeft enige bezorgdheid gewekt over de vooruitzichten voor Europese exporteurs, met name als de groei elders in de wereld zou vertragen. Volgens Kyrklund is de economische groei jaren achtereen laag geweest en diegene met de zwakste munt eiste het grootste deel van de taart op. Met het gesynchroniseerde wereldwijde herstel is dat niet meer het geval. Kyrklund ziet geen enkele reden waarom de ECB zou moeten proberen de euro omlaag te praten.

  Tips en kansen

  Jamessymschroders
  James Sym

  Gevraagd naar de sectoren of categorieën die volgens de panelleden de komende jaren goed kunnen presteren, wijst Skanberg op de materialensector, met name chemie en papier & verpakkingsmateriaal. Hij verwacht dat Chinese producenten met kostenstijgingen te maken krijgen door een strengere milieuwetgeving. Kyrklund heeft grote verwachtingen van aandelen uit opkomende markten. Daar lijken de waarderingen beter en is er minder politiek risico aanwezig in vergelijking met de ontwikkelde markten. Volgens Sym is de huidige lage rente onhoudbaar. De rente moet omhoog om de druk van de huizenmarkt af te halen. Daarom focust hij meer op waardeaandelen in de consumentensector. Maar ook houdt hij cash aan in de overtuiging dat een verandering in de markt nieuwe kansen kan bieden om kapitaal aan te wenden.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.