Schroders’ Keith Wade: Trump gooit olie op het vuur

Keithwade
Keith Wade

De aanhoudend sterke indicatoren en budgettaire verruiming in de VS nopen Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders , tot het opwaarts bijstellen van de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie. Deze zal dit jaar volgens hem met 3,5% groeien (was 3,3%). Ook voor 2019 is de groei opwaarts bijgesteld naar 3,3% (was 3%).

Met het aannemen van de nieuwe federale begroting nemen de Amerikaanse overheidsuitgaven toe met 300 miljard US dollar. Hierdoor verwacht Wade dat de Amerikaanse economie in 2018 met 3,1% zal groeien en in 2019 met 2,9% (was 2,5%, respectievelijk 2,2%). Sterkere vraag in de VS werkt door in aantrekkende handelscijfers en groei elders. Opwaartse bijstellingen doet Wade dan ook voor Europa, China, opkomende markten en het VK. Alleen voor Japan is de groei naar beneden bijgesteld door een teleurstellend Q4.

Hogere groei = hogere inflatie

De hogere groei zal gezien de fase waarin de economische cyclus zich bevindt, leiden tot hogere inflatie, met name in de VS waar de druk zich opbouwt. Daarom zijn ook de inflatieverwachtingen voor de VS voor 2018 verhoogd naar 2,5% (was 2,1%). Tegen deze achtergrond houdt Wade nu rekening met vier renteverhogingen door de Fed in 2018 in plaats van drie, en twee renteverhogingen in 2019 waardoor de beleidsrente op 3% komt te staan in 2019 (was 2,5%).

Hoewel een verkrapping van het monetair beleid waarschijnlijk zal leiden tot een matiging van de economische groei in de VS in 2019, zal de inflatie waarschijnlijk blijven toenemen door de vertraging tussen activiteit en prijzen. Dit is het moment waarop reflatie naar verwachting zal omslaan in stagflatie omdat de Fed ernaar streeft de inflatie onder controle te brengen door de groei bewust af te remmen. De reactie van de financiële markten hierop zal waarschijnlijk anders zijn dan de reactie op de recente verkrapping, waarbij hogere rentetarieven werden gezien als een bevestiging van een sterkere economische activiteit.

Twin deficit

Een ander waarschijnlijk gevolg van de extra budgettaire verruiming in de VS in deze late fase van de cyclus is de terugkeer van het ‘twin deficit’, waarbij er sprake is van een begrotingstekort en een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Verwacht wordt dat het begrotingstekort, dat momenteel in de buurt van 4% van het BBP komt, volgend jaar zal oplopen tot 5% van het BBP . Intussen zal het tekort op de lopende rekening, dat op een bescheiden 2% van het BBP ligt, waarschijnlijk verslechteren naarmate de vraag in de VS toeneemt ten opzichte van de rest van de wereld. De laatste keer dat er sprake was van een twin deficit was tijdens het presidentschap van Reagan, toen ook gesteld werd dat belastingverlagingen zichzelf zouden terugverdienen.

Protectionisme smoort veiligheidsklep tegen inflatie

Een hoger tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans kan welkom zijn, aangezien het als een veiligheidsklep voor inflatie fungeert door de overtollige vraag te laten opvangen door het buitenland. De inflatie- en renteverwachting zouden hoger uitvallen zonder deze veiligheidsklep.

Deze neveneffecten zijn belangrijk voor de rest van de wereldeconomie en de valutamarkten. Volgens het IMF hebben de begrotingsuitgaven van de VS een aanzienlijk effect op de reële wisselkoersen en handelsbalansen. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat de dollar sterker wordt en de netto uitvoer verslechtert na een belangrijke aankondiging ten aanzien van het begrotingsbeleid. Daartegenover staat dat in de rest van de wereld een verbetering van de handelsbalansen optreedt en valuta depreciëren.

Er kan weinig twijfel bestaan over de vraag hoe het Witte Huis tegen een sterkere dollar en een verslechtering van de Amerikaanse handelsbalans zou aankijken. In tegenstelling tot Ronald Reagan is President Trump geen groot voorstander van vrije handel. Hij beloofde de VS te bevrijden van handelstekorten, met name van die met zijn grootste handelspartner China. Bijgevolg zal de toename van het tekort waarschijnlijk leiden tot nieuwe oproepen tot protectionisme om de situatie te "corrigeren". Het gevaar is dan dat hierdoor de veiligheidsklep wordt gesloten door beperking van de import en een grotere inflatiestijging.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.