Crypto Mythes: Deel 1: Misvattingen over de aard van crypto

Deze content werd aangeboden door Binance en weerspiegelt niet noodzakelijk de visie van de redactie

Lees de volledige reeks op hier

Belangrijkste conclusies:

  • Omdat blockchain en zijn toepassingen voor veel mensen onbekend terrein blijven, bestaan er nog steeds veel onwaarheden en misvattingen over crypto. Binance wil enkele van de meest voorkomende misvattingen met betrekking tot digitale activa identificeren en duiden.
  • Voor zowel digitale valuta als traditionele door de overheid gesteunde fiatvaluta's komt waarde voort uit massale acceptatie en adoptie. In het geval van crypto zitten beide in de lift.
  • Sommigen geloven nog steeds dat crypto geen "echt geld" is, maar cryptomunten worden dagelijks gebruikt om echte activa, goederen en diensten te kopen en te verkopen, en worden ook gebruikt om waarde op te slaan.

Afbeelding1

Omdat blockchain nog een relatief nieuwe technologie is, zijn er veel onwaarheden en misvattingen over crypto. In deze bekijkt Binance de meest voorkomende crypto FUD (fear, uncertainty, and doubt)-verhalen en onderscheidt ze feiten van fictie. Hoewel blockchain en cryptocurrencies al enkele jaren een hot topic zijn, hebben veel mensen over de hele wereld nog steeds een zeer oppervlakkig begrip van dit onderwerp of helemaal geen - iets dat Binance wil verbeteren door het bevorderen van crypto-kennis en het toegankelijk maken van Web3-onderwijs voor iedereen.

Terwijl sommige valse overtuigingen over cryptocurrencies onschadelijk zijn, kunnen andere verwarring of zelfs paniek zaaien, waardoor angst, onzekerheid en twijfel wordt aangewakkerd en mensen zonder goede reden wantrouwig worden tegenover digitale activa. Het aanpakken van dergelijke schadelijke misvattingen is een essentieel onderdeel van het bevorderen van ‘cryptolettering’, dus hebben we bij Binance de meest voorkomende misvattingen geïdentificeerd en willen we ze duiden. Dit wil niet zeggen dat het crypto-ecosysteem foutloos is. Het is een snel bewegende ruimte die nieuwkomers voortdurend uitdaagt kritisch na te denken en hun eigen onderzoek te doen. Voor optimale resultaten moet dit onderzoek echter gebaseerd zijn op een goed begrip van de fundamenten in plaats van op populaire mythes en veel voorkomende misvattingen.

Mythe 1: digitale activa hebben geen intrinsieke waarde

Mensen die nieuw zijn in crypto (of daarbuiten) beweren vaak dat de meeste digitale activa niet gedekt worden door iets tastbaars of door enige vorm van "harde" fiatvaluta - met uitzondering van stablecoins natuurlijk. In hun logica is "niet gedekt zijn" synoniem met "geen waarde hebben".

Maar de meeste fiatvaluta's worden ook niet gedekt door fysieke activa. Neem bijvoorbeeld Amerikaanse dollars of Britse ponden. Geen van deze munten wordt gedekt door fysieke activa - ze worden gewoon uitgegeven door regeringen, en het is het "geloof" in de betreffende regering dat een groot deel van de waarde van een fiatmunt uitmaakt.

Net zoals mensen waarde zien in fiat geld omdat ze vertrouwen hebben in overheden, waarderen gebruikers digitale munten in toenemende mate omdat ze vertrouwen hebben in de technologie die eraan ten grondslag ligt. De waarde komt hier voort uit open source code die voor iedereen beschikbaar is om zelf te bekijken en te verifiëren, waardoor het niet nodig is een derde partij te vertrouwen, die uit eigenbelang handelt of corrupt kan zijn. Dit zijn twee heel verschillende grondslagen van vertrouwen, maar beide kunnen als redelijk worden beschouwd.

De andere component van de waarde van een munt is de mate van acceptatie en adoptie. Hoewel de acceptatie van digitale valuta als betaalmiddel nog beperkt is, groeit de acceptatie en het gebruik ervan voor betalingen van jaar tot jaar. De gebruiksmogelijkheden van crypto gaan ook veel verder dan betalingen en het faciliteren van handel. Crypto kunnen worden gebruikt als een opslagplaats van waarde, vergelijkbaar met grondstoffen zoals goud, waarvan bitcoin het beste voorbeeld is. Bitcoin is een schaars goed - er zullen er ooit slechts 21 miljoen worden gecreëerd - en is dus intrinsiek desinflatoir (in tegenstelling tot fiatvaluta's, waarvan de waarde kan worden afgezwakt door monetair beleid).

Ten slotte kunnen op slimme contracten gebaseerde activa worden gebruikt om een vrijwel onbeperkt aantal voorzieningen in het online domein te creëren, zoals gedistribueerd bestuur, digitale kunst, nieuwe financiële producten en unieke virtuele ervaringen, om er maar een paar te noemen.

Dus de volgende keer dat iemand zegt dat digitale valuta geen intrinsieke waarde hebben, is het misschien de moeite waard erop te wijzen dat desintermediatie, betalingen, opslagcapaciteit en technologische innovatie allemaal - op zichzelf - intrinsiek waardevol zijn. Bovendien neemt het gebruik van digitale activa gestaag toe. Denk er eens over na, en deze mythe is helemaal geen mythe. Feit: De waarde van een munt, of die nu fiat of digitaal is, komt voort uit massale acceptatie en adoptie - en in het geval van digitale activa gaan die percentages voortdurend omhoog.

Over Binance

Binance is 's werelds toonaangevende aanbieder van blockchain-ecosystemen en cryptocurrency-infrastructuur met een financiële productsuite die qua volume de grootste uitwisseling van digitale activa omvat. Het Binance-platform, dat wereldwijd door miljoenen mensen wordt vertrouwd, is toegewijd aan het vergroten van de vrijheid van geld voor gebruikers en biedt een ongeëvenaarde portfolio van cryptoproducten en -aanbiedingen, waaronder: handel en financiën, onderwijs, gegevens en onderzoek, maatschappelijk welzijn, investeringen en incubatie, decentralisatie en infrastructuuroplossingen, en meer. Ga voor meer informatie naar: https://www.binance.com