Deze vijf geconcentreerde beleggingsfondsen kunnen het verschil maken

Bijdrage geschreven door Jeffrey Schumacher Morningstar.nl

Diversificatie in de portefeuille is een van de gouden regels bij beleggen. Maar er zijn ook fondsbeheerders die juist een zeer geconcentreerde portefeuille samenstellen op basis van hoge overtuiging. Dit zijn vijf van zulke fondsen die juist dankzij hun geconcentreerde aanpak het verschil maken.

Een van de gouden regels bij het beleggen is het creëren van diversificatie in een portefeuille. Hiermee wordt bedoeld dat een fondsbeheerder de risico’s in zijn portefeuille spreidt. Door meerdere aandelen in een portefeuille te combineren kan het bedrijfsspecifieke risico worden verminderd, waardoor het risico in de portefeuille gereduceerd kan worden.

Hoeveel spreiding er wordt aangebracht in een portefeuille hangt mede af van de beleggingsstijl van een fondsbeheerder. Er zijn beleggingsfondsen die een portefeuille samenstellen van meer dan 100 aandelen, maar er zijn ook beheerders die een zeer geconcentreerde portefeuille met hoge convictie samenstellen.

De laatste groep concentreert de portefeuille op de grootste overtuigingen van de beheerder, waarmee een beleggingsfonds een uitgesproken karakter krijgt en flink kan verschillen van de benchmark. Aan zo’n portefeuille kleven risico’s, maar het stelt een beheerder ook in staat om zijn of haar kunde als stock picker maximaal te etaleren.

Het verschil maken

Deze manier van beleggen werkt uiteraard alleen in de handen van capabele beheerders die niet alleen met hoge convictie durven te beleggen, maar die dankzij hun geconcentreerde aanpak ook daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Hieronder krijgt u een overzicht van vijf aandelenfondsen met een portefeuille van minder dan 30 aandelen die de analisten van Morningstar overtuigd hebben van hun stock picking vaardigheden.

Add Value Fund

De meest geconcentreerde portefeuille waar de analisten van Morningstar van overtuigd zijn is Add Value. Het Nederlandse small-cap fonds wordt beheerd door gelauwerde stock pickers pur sang: Willem Burgers en Hilco Wiersma, ondersteund door analist Bastiaan Rogmans. Het team creëert op basis van uitgebreide bedrijfsanalyses een portefeuille van 10 tot 25 namen. Per eind maart bestaat de portefeuille uit slechts 15 posities, waarbij Flow Traders, ASM International en Hunter Douglas alle meer dan 10 procent van het fonds uitmaken. Hoewel de geconcentreerde aanpak omgeven is met risico’s, ook gezien de beperkte liquiditeit van sommige posities, heeft het team zijn toegevoegde waarde duidelijk laten zien, wat de basis vormt voor de Bronze rating.

GAM Star Japan Equity Fund

Met een portefeuille van 23 posities per eind februari is het GAM Star Japan Equity Fund een optie voor beleggers die met een geconcentreerde aanpak blootstelling aan de Japanse aandelenmarkt willen verkrijgen. De managers zoeken naar kwaliteits-groei bedrijven die een lage schuld hebben en tenminste 30 procent beneden de geschatte intrinsieke waarde noteren. Deze karakteristieken moeten de risico’s binnen een geconcentreerde aanpak verminderen. Daarnaast kenmerkt dit fonds zich doordat de posities in beginsel gelijkgewogen zijn, waarbij herbalancering op jaarbasis plaatsvindt. Hierdoor is de portefeuille geconcentreerd, maar gelijkmatig verdeeld. Ook dit fonds is gewaardeerd met een Bronze rating.

Kempen Orange Fund

Het derde fonds dat niet in deze lijst mag ontbreken komt eveneens van eigen bodem en dat is het met een Gold rating gewaardeerde Kempen Orange Fund. Ons hoogste vertrouwen steunt op onze waardering voor de kwaliteiten van het beheerteam bestaande uit Joop Witteveen en Michiel van Dijk en het sterke en bewezen proces dat zeer consistent wordt uitgevoerd. De relatief geconcentreerde portefeuille met doorgaans 20 tot 25 namen bevat vooral stabiele groeibedrijven, maar de beheerders hebben ook oog voor kansen onder bedrijven van mindere kwaliteit of die actief zijn in meer cyclische industrieën. De diepgaande kennis die het team heeft van de bedrijven in hun universum heeft geleid tot een uitstekend track record voor de winnaar van de Morningstar Award voor beste Nederlandse aandelenfonds in 2018.

MFS Meridian Concentrated Global Equity

MFS Meridian Concentrated Global Equity is een wereldwijd aandelenfonds dat op basis van gedetailleerde industrie- en bedrijfsresearch komt tot een portefeuille van 20 tot 30 large-cap namen. Het fonds zoekt naar kwaliteitsaandelen die sterke cash flow genereren, beschikken over een sterke marktpositie waardoor ze prijszettingskracht hebben en geleid worden door een kundig managementteam. Het team zag recent hoofdbeheerder David Mannheim met pensioen gaan, maar MFS heeft zorgvuldig op deze verandering ingespeeld die al in juni 2016 bekend werd door op dat moment Ryan McAllister te benoemen als co-manager naast Roger Morely die sinds 2012 een duo vormde met Mannheim. Dat geeft ons er vertrouwen in dat het fonds in kundige handen is en het geduldige en gedisciplineerde proces succesvol uitgevoerd kan blijven worden. De Silver rating is dan ook nog steeds van kracht.

Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund

Geconcentreerd beleggen in aandelen uit het Verenigd Koninkrijk kan via het Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund. Het fonds dat sinds 2016 onder leiding staat van Richard Colwell splitst de portefeuille in twee componenten: enerzijds een kern van bedrijven die een hoog rendement op eigen vermogen genereren en anderzijds meer contraire posities in bedrijven die tijdelijk in een moeilijkere periode zitten. Het fonds heeft een flexibel karakter en is een mix van zowel waarde- als groei-aandelen. De geconcentreerde portefeuille leidt tot duidelijke sectorvoorkeuren zoals defensieve consumentengoederen en industrie-aandelen. Het fonds wordt beoordeeld met een Bronze rating.

Koersenbeleggingsfondsen

Bron: Morningstar.nl

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.