Tips voor dividendbeleggers

Het kopen van aandelen die dividenden uitkeren is vrijwel overal heel populair als aandelenstrategie, ook wel dividendbeleggen genoemd. Een dividenduitkering is een (meestal jaarlijkse) betaling van geld aan de aandeelhouders van een bedrijf. Meestal zijn de dividenduitkeringen 1 maal in het jaar. Amerikaanse bedrijven betalen echter vaak heel wat frequenter dividenden uit. De dividenduitkering kan worden gezien als een beloning voor de aandeelhouders. Aandeelhouders staan echter totaal achteraan qua hierarchie met betrekking tot claims op de activa. Omdat banken en andere vreemd vermogen verschaffers claims op de activa van een bedrijf hebben, zijn zij het die de hoogste zekerheden hebben en dus niet de aandeelhouders. Beleggers in aandelen hebben dus totaal geen enkele aanspraak op wat dan ook. De divdenduitkeringen zijn de enige vorm van directe beloningen voor de aandeelhouders. De belegger moet op een vaste dag in het bezit zijn van de aandelen om aanspraak te mogen maken op het dividend. Dit wordt de ex-dividend datum genoemd.

Dividendkenmerken

 • vergoeding voor risico
 • periodiek inkomen
 • defensieve strategie
 • effect van herbeleggen

  We nemen als voorbeeld dat het aandeel Heineken nu 30 euro kost en het een week later 1 euro aan dividend uit zal gaan keren, dan daalt op de ex dividend dag het aandeel doorgaans met de hoogte van het dividend. Alles over het dividend van Heineken bieden wij uiteraard hier aan. Tot en met de dag van het ex-dividend gaan zit die ene euro aan dividend dus nog in de koers, daarna niet meer. Het is in feite dus niet relevant om in theorie het dividend na te jagen: of voor de datum van ex-dividend een hogere prijs inclusief het dividend betalen of na de datum van ex-dividend het aandeel voor een lagere koers kopen maar dan zonder het uitzicht op een dividendbetaling. Dus wat maakt het dan uit of we een aandeel met een dividenduitkering kopen als we dat zelfde bedrag vaak weer van de koers af zien gaan? Voor de korte termijn is het zeker niet relevant om aandelen te kopen puur voor het dividend.

  Dit komt doordat informatie over dividenden doorgaans extreem sterk in de koersen verwerkt wordt (verdisconteerd wordt). De dividendhoogte maakt daarom niet uit.

  Dividendaandelen zeker aan te raden

  Maar hoezo zou het kopen van aandelen die dividenden uitkeren toch aan te raden zijn? Als we op de langere termijn kijken dan constateren we dat aandelen die dividenden uitkeren doorgaans van betere kwaliteit zijn dan de aandelen die dat niet doen.

  Het kunnen uitkeren van dividenden kan worden gezien als een kwaliteitsindicator. Bedrijven die geen dividenden uitkeren kunnen we doorgaans typeren als bedrijven van een lagere kwaliteit. U kunt het kunnen uitkeren van een dividend dus zien als een hele grove voorselectie om aandelen op kwaliteit te kunnen filteren.

  Uiteraard is dit heel erg kort door de bocht want er zijn nog tal van andere variabelen die de kwaliteit (lees: onder- of overwaardering) van een aandeel beoordelen. Wanneer we naar de historische rendementen kijken van aandelen die dividenden uitkeren ten opzichte van de aandelen die dat niet doen dan zien we op de korte termijn vrijwel geen verschillen. Echter op de langere termijn zien we echter hogere totaalrendementen (koersrendementen + dividendrendementen) voor de aandelen die dividenden uitkeren. Dit wordt verklaard door het rente-op-rente effect. Dit komt neer op een progressief effect door dat de ontvangen dividenden herbelegd worden en die op hun beurt ook weer dividenden ontvangen. Zodoende ontstaat er een soort sneeuwbaleffect.

  U kunt dit zien als een jonge boom die op termijn steeds meer appels geeft. Albert Einstein noemde dit rente-op-rente effect ook al het 8e wereldwonder. Bekende dividendbeleggers zijn onder andere Carolyn Hill, Richard Russel en Maria Bartiromo.

  Dividendbelasting hot topic

  Over het uitgekeerde dividend wordt in de meeste landen dividendbelasting ingehouden.deze dividendbelasting is echter vaak voor een gedeelte terug te vorderen. Een bedrijf dat hier in gespecialiseerd is, is Mylette uit Woerden. Een van de redenen om dividenden apart te belasten is het voorkomen van belastingontwijking: in een stelsel waar geen dividendbelasting is het namelijk mogelijk om inkomstenstromen via dividenden te laten verlopen en zo de inkomstenbelasting te omzeilen. Het is echter meestal alleen rendabel bij hele grote posities in een aandeel om de ingehouden dividendbelasting terug te kunnen vorderen.

  De kosten van alle administratieve handelingen doorgaans veel hoger zijn dan het terug te ontvangen bedrag. Het breakevenpunt om ingehouden dividendbelasting terug te vorderen ligt op circa 250 euro. Dit betekent dat indien u per aandeel een totaal van minder dan 250 euro aan ingehouden dividendbelasting heeft dat dan de kosten om het terug te vorderen daar boven liggen. Wij raden dus aan om niet te veel te focussen op de hoogte van uw ingehouden dividendbelastingen.

  Dividenden variëren

  Dividenden zijn echter allesbehalve stabiel. Het is voor bedrijven eigenlijk een kwestie van een druk op de knop om met het uitkeren van dividenden te stoppen. Deze onzekerheden hebben bijna altijd invloeden op de beurskoersen.

  Indien een bedrijf zegt het dividend per aandeel te verlagen of zelfs in te trekken dan zien we meestal hele forse reacties op de beurzen. Dit is natuurlijk simpel te verklaren want zittende aandeelhouders ontvangen minder (lees: het aandeel heeft zo minder toekomstige waarde). Aanpassingen in de hoogtes van de dividenden zorgen dus direct voor reacties op de aandelen- en optiebeurzen (in het geval er opties voor het aandeel bestaan).

  Haken en ogen dividendbeleggen

  Het voeren van een dividendstrategie is dus zeker geen saaie laat staan makkelijke strategie. Historische dividenden zijn niets anders dan historische cijfers en bieden dus eigenlijk weinig houvast voor de toekomst. Voor beleggers is het absoluut zaak om verder te kijken dan naar puur het dividend per aandeel want anders tuint u in de zogenaamde 'value trap'.

  Als beleggers puur hier naar zouden kijken is dat wel heel erg naïef en historisch hebben we vaak gezien dat beleggers dan de deksel op hun neus kregen. Het is voor beleggers dus zaak om naar het totale plaatje te kijken. Is het überhaupt financieel mogelijk dat een bedrijf dividenden aan haar aandeelhouders uit kan keren is de grote vraag.

  Belangrijke zaken die hier invloeden op hebben zijn de financiële positie (kaspositie, solvabiliteit etc) en de winstgevendheid (nettowinst, kasstromen etc). Al deze variabelen zijn eigenlijk niet te voorspellen en dat maakt het doen van voorspellingen over de stabiliteit van het dividend dus ook een hachelijke zaak.

  Hoogste dividendrendementen hachelijke zaak

  Het is o zo verleidelijk om simpelweg de aandelen te kopen met de hoogste verwachte dividendrendementen maar zo simpel werkt het helaas niet. Een vrij hoog dividendrendement, hiermee bedoelen van 6 procent of meer, is doorgaans vrij gevaarlijk. Hiermee bedoelen we dat het effectieve dividendrendement van het aandeel eigenlijk te hoog is; dan is of het dividend te hoog of de beurskoers absurd laag.

  Beiden kunnen natuurlijk waar zijn maar in de financiële wereld weten we het nooit. Er zijn talloze voorbeelden van aandelen met hoge dividendrendementen die daarna stevig in elkaar klapten of zelfs failliet gingen.

  Denkt u bijvoorbeeld maar aan MF Global Holdings, Lyondell Chemical en WorldCom. Al deze aandelen hadden hele forse verwachte dividendrendementen op basis van de koersen destijds versus de verwachte dividenduitkeringen. Wanneer de hoogtes van de dividenden werden verlaagd stortten de koersen in elkaar. Waarna de koersen nog verder instortten toen de dividenduitkeringen helemaal geschrapt werden.

  De hoogte van het dividend per aandeel is verder niets anders dan watde consensus van de analisten verwachten is. Bedrijven geven veel verwachtingen over hun dividenden maar deze moeten officieel nog door de zittende aandeelhouders via de algemene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd. Het gebeurd in de praktijk vrijwel nooit dat aandeelhouders een lager dividend prefereren, eerder wensen ze een hoger dividend per aandeel.

  Rendementen 100 euro geïnvesteerd in Europese Dividendaristocraten

  Dividendrendementen

  Dividendaristocraten in het kort

  Dividendaristocraten zijn de bedrijven die jaar in jaar uit een hoger dividend hebben kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. Het aantal bedrijven dat overblijft wordt logischerwijs steeds beperkter. Enkele bekende zogenaamde dividendaristocraten zijn onder andere Legg Mason, General Dynamics en Gannett.

  Op de langere termijn zijn de rendementen van deze aandelen extreem hoog geweest. Dit komt natuurlijk mede door het rente-op-rente effect (het effect van herbeleggen). Maar staart u zich hier absoluut niet blind op.

  Historische cijfers, prestaties en rendementen zeggen simpelweg weinig over de toekomst. Bedrijven kunnen nu eenmaal niet oneindig blijven groeien (dan zouden er nieuwe aardbollen nodig zijn). Dividenduitkeringen kunnen dus nooit eindeloos door blijven stijgen. Om goed te kijken naar de strategie van het kopen van de dividendaristocraten is echter absoluut aan te raden want het geeft nog maar eens aan dat hoge rendementen op de beurs een kwestie zijn van een lange adem en het steevast herinvesteren van ontvangen dividenden.

  Voor de lezers die in Zweden gebivakkeerd zijn bieden wij de Zweedse website Scanaktier.se met alles over de dividendbelegger aan.