Beleggen voor je pensioen is eenvoudig met deze tips

Pensioenen kunnen behoorlijk lastig zijn - je moet niet alleen uitzoeken hoeveel je moet sparen voor later, maar ook waar je je geld het beste kunt beleggen. In een driedelige serie die de komende tijd verschijnt, gaat Wim van Zwol van Vanguard in op diverse vragen over het pensioen. In deel twee: Hoe kan ik het beste beleggen voor een (extra) pensioenpot?

De sleutel tot succes bij het sparen voor je pensioen is om vroeg te beginnen, vooruit te plannen en verstandig te beleggen. De eerste stap is bepalen hoe groot je pensioenpot moet zijn. Dat bedrag kan lang niet altijd worden behaald met alleen een spaarrekening: de huidige lage rentetarieven leveren waarschijnlijk niet het rendement op dat nodig is om een fatsoenlijke reserve op te bouwen.

Aandelen leveren historisch gezien op de lange termijn een hoger rendement, maar zijn tegelijkertijd risicovoller. Obligaties zijn stabieler, maar leveren minder rendement op. Voor de meeste mensen biedt beleggen in fondsen met een mix van aandelen en obligaties die zijn afgestemd op hun risicobereidheid een goed evenwicht tussen de twee.

Fondsen met een mix van aandelen en obligaties bieden een aantal grote voordelen voor spaarders die weinig tijd hebben. Spreiding is misschien wel het belangrijkste. Eenvoudig gezegd is dit het beproefde en vertrouwde principe om niet alle eieren in één mandje te leggen. Wie zijn beleggingen spreidt, verdeelt het risico: een deel van de beleggingen houdt stand wanneer andere last hebben van een dalende markt.

Natuurlijk zijn niet alle fondsen gelijk. De kosten die de beheerder in rekening brengt, kunnen het rendement over langere perioden aanzienlijk verlagen. Fondsen die een index repliceren, zogenaamde tracker- of indexfondsen, kunnen daarom voor de meeste beleggers een kosteneffectief uitgangspunt zijn.

Spaarportefeuille aanpassen

Wie het meeste uit zijn pensioenpotje wil halen, doet er goed aan zijn spaarportefeuille aan te passen naarmate de leeftijd stijgt. Jongere spaarders kunnen meer financiële risico's nemen om potentieel hogere rendementen te behalen. Praktisch gezien zou dit kunnen betekenen dat je op jonge leeftijd belegt in een portefeuille met voornamelijk aandelen, zo'n 80%, en de rest in obligaties om de diversificatie te handhaven.

Zodra je in de veertig bent - uit onderzoek blijkt dat we dan een piek in de winstgroei bereiken - kan het aandelengedeelte van de portefeuille geleidelijk worden afgebouwd tot ongeveer 50% bij pensionering. Sommige fondsen doen dit automatisch voor je. Kies gewoon het fonds met de streefdatum die het dichtst bij je eigen geplande pensionering ligt.

Het gevaar van focus op inkomen

Veel beleggers richten zich op de dividenden die worden uitgekeerd op aandelen en de rente die wordt ontvangen op obligaties. Dat lijkt veilig omdat het opgebouwde kapitaal niet wordt aangesproken. Deze op inkomsten gerichte benadering is een grotere uitdaging geworden nu de rendementen op de meeste beleggingen op een historisch laag niveau liggen. Daarom geven wij de voorkeur aan een meer holistische benadering, die vaak wordt aangeduid met de term "total-return investing". Dit betekent dat zowel vermogenswinsten als dividenden en rente worden aangewend om een pensioeninkomen te genereren.

Er zijn verschillende manieren waarop gepensioneerde beleggers kunnen profiteren van een focus op totaalrendement in plaats van op inkomen: betere diversificatie, meer controle over het inkomen, belastingefficiëntie en veerkracht.

Betere diversificatie - Omdat je niet voortdurend op zoek bent naar een steeds beperkter aanbod van beleggingen met een hoog inkomen, is je keuze veel ruimer. Dit betekent dat je de diversificatie van je portefeuille gemakkelijker kunt handhaven en dus onnodige risico's kunt vermijden.

Meer controle over het inkomen - Het probleem voor een gepensioneerde die zijn inkomen koppelt aan dividenden en/of rente, is dat hij er niet op kan vertrouwen. In het tweede kwartaal van 2020, bijvoorbeeld, hebben Britse bedrijven als gevolg van de wereldwijde pandemie hun dividenduitkeringen met meer dan de helft verlaagd. Het inkomen van gepensioneerden zal er onvermijdelijk onder te lijden hebben gehad.

Verhoogde belastingefficiëntie - Als alles gelijk blijft, zal het volledig uitkeren van dividenden en rente ervoor zorgen dat je meer belasting moet betalen.

Grotere veerkracht - Alles bij elkaar zouden de voordelen van beleggen met een totaalrendement je portefeuille beter in staat moeten stellen om financiële stormen te doorstaan.

Het volgen van een paar basisregels zoals deze zal veel van de pijn wegnemen van het beleggen voor je pensioen. Maar het belangrijkste ingrediënt is de discipline om vast te houden aan de gekozen beleggingsstrategie voor de lange termijn.

Wim van Zwol is hoofd Benelux en Nordics bij Vanguard