Aandeelhouders steunen massaal de oprichting van twee onafhankelijke bedrijven - Solvay en Syensqo 

Persbericht
Gereguleerde informatie

 

Aandeelhouders steunen massaal de oprichting van twee onafhankelijke bedrijven - Solvay en Syensqo 

Brussel, 8 december 2023, 14.30 CET

Solvay nv hield zijn Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering in Brussel met een record deelname aan aandeelhouders. Die keurden alle voorgestelde resoluties goed. Ook de splitsing van Solvay in twee onafhankelijke bedrijven, het nieuwe Solvay en Syensqo, kreeg groen licht en zal effectief worden om middernacht. 

Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur, sprak over een historisch moment dat vandaag op de vergadering werd bekrachtigd: "Dit moment is hét hoogtepunt van de grondige reorganisatie die Solvay de afgelopen jaren heeft ondergaan onder leiding van CEO Dr. Ilham Kadri. Het project om twee nieuwe sectorkampioenen op te richten begon 18 maanden geleden. De realisatie hiervan is het directe resultaat van de toewijding en het harde werk van onze teams die consequent sterke resultaten konden voorleggen aan onze stakeholders. Beide bedrijven gaan onafhankelijk verder. Hun mooie balansen zullen hun toekomstige groei ondersteunen.

In een wereld van voortdurende verandering is een status-quo nooit een optie. Aangezien de G.R.O.W.-strategie haar doelstellingen eerder dan gepland behaalde, nam de Raad van Bestuur de moedige stap om de volgende fase van de transformatie in het 160-jarig bestaan van Solvay in te zetten. Deze transformatie zal onze strategische focus aanscherpen, nieuwe groeikansen bieden en ons in staat stellen om kapitaal efficiënter in te zetten. Op die manier leggen we een nog sterkere basis voor de toekomst. 

“Ik wil onze aandeelhouders en bestuurders oprecht bedanken voor hun vertrouwen en overweldigende steun in dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van Solvay . Eveneens een woord van dank aan onze teams die dit mee hebben gerealiseerd. Ik ben heel blij Syensqo te mogen leiden in de verkenningstocht naar nieuwe grenzen, het creëren van de chemie en technologieën die nodig zijn om de mensheid vooruit te helpen en de groei van ons bedrijf te versnellen. Ik wens Philippe Kehren veel succes in zijn nieuwe rol bij Solvay . Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de winstgevendheid zal maximaliseren en sterke kasstromen en rendement zal behouden,” aldus Dr. Ilham Kadri, CEO van Solvay .

Details over de stemmingen en de presentaties van Voorzitter Nicolas Boël en CEO Dr. Ilham Kadri zijn beschikbaar in de Investor Relations sectie van Solvay 's website.

De notering van Syensqo op Euronext Brussel en Euronext Parijs (onder de ticker SYENS) zal ingaan bij de opening van de markt om 9u00 (CET) op maandag 11 december 2023.

  

Belangrijke juridische informatie 

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van Solvay of Syensqo SA/NV (“Syensqo”), enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met de toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan de aandeelhouders van Solvay als onderdeel van de voorgenomen gedeeltelijke splitsing van Solvay zal plaatsvinden in omstandigheden die geen “aanbieding van effecten aan het publiek” vormen in de zin van de Prospectusverordening. Syensqo heeft een prospectus opgesteld met het oog op de toelating tot de handel van de aandelen van Syensqo op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs in verband met de voorgenomen partiële splitsing van Solvay . De samenstellende delen van het prospectus (d.w.z. het registratiedocument en een aanvulling daarbij, de verrichtingsnota en de samenvatting van het prospectus) zijn gratis beschikbaar voor beleggers op de websites van Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff) en van Solvay (www.solvay.com) en op de maatschappelijke zetel van Syensqo, Raketstraat 98, 1130 Brussel, België. De goedkeuring van het elk samenstellend deel van het prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten. 

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” (investment professionals) uit Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of (iii) andere personen zijn aan wie rechtmatig een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te verrichten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) mag worden gecommuniceerd of mag worden laten gecommuniceerd (al deze personen samen, “relevante personen” genoemd). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen op basis hiervan niet handelen noch hierop vertrouwen.

 

Bijlage