Nyrstar: Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Nyrstar NV te houden op 14 maart 2019

Gereglementeerde informatie

Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Nyrstar NV te houden op 14 maart 2019

11 februari 2019 om 08u00 CET

Nyrstar NV (de "Vennootschap") nodigde vandaag de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap uit om op 14 maart 2019 een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bij te wonen.

De agendapunten van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering hebben betrekking op de volgende aangelegenheden:

  1. De wijziging van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap om de dag te wijzigen waarop de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap dient te worden gehouden, te wijzigen naar de laatste dinsdag van juni.
  1. De benoeming van mevrouw Jane Moriarty als nieuwe onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar.

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden in Brussel en zal starten om 10u30. De volledige oproeping met de agenda en voorstellen tot besluit kan worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: https://www.nyrstar.com/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings

Bijlage