ABN AMRO rapporteert nettoverlies van EUR 395 miljoen over Q1 2020

ABN AMRO rapporteert nettoverlies van EUR 395 miljoen over Q1 2020

  • Nettoverlies vanwege hoge kredietvoorzieningen door corona, olieprijzen en marktontwikkelingen
  • Ondersteunen van onze klanten tijdens corona crisis; diverse maatregelen geïmplementeerd
  • Continue dienstverlening dankzij digitale propositie en beeldbankieren, werkend vanaf huis
  • Sterke operationele resultaten; netto rentebaten op peil en provisiebaten hoger
  • Kosten lager dankzij verdere kostenbeheersing
  • Sterke kapitaalpositie; Basel III CET1 ratio van 17,3% en onder Basel IV circa 14%
  • Review van strategie gestart om zeker te stellen dat we leveren op de strategische pijlers; update na de zomer
  • Prioriteiten: impact corona crisis , CIB-review en AML-activiteiten

Robert Swaak, CEO:

“De corona pandemie is bovenal een persoonlijke gezondheidscrisis, maar het heeft ook een significante impact op de mondiale economie. In lijn met onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’, ondersteunen we onze klanten waar mogelijk. Dankzij onze strategische investeringen in IT en digitale oplossingen in de afgelopen jaren konden we onze dienstverlening aan klanten zonder onderbreking voortzetten. We werken nauw samen met onze klanten en troffen diverse steunmaatregelen, waaronder automatisch uitstel van rente en aflossing.

Bij de publicatie van de resultaten over 2019 hebben we een review van Corporate & Institutional Banking (CIB) aangekondigd. Hoewel er in de afgelopen jaren enige vooruitgang is geboekt, heeft dit niet geresulteerd in de verwachte winstgevendheid. Ook komt het risicoprofiel van onderdelen van CIB niet geheel overeen met dat van de bank. De review van de CIB-activiteiten is een kortetermijnprioriteit voor mij; de uitkomsten worden in augustus gedeeld.

Mijn prioriteiten in de komende tijd, naast de focus op de CIB-review, zijn om de impact van corona het hoofd te bieden en om me te richten op activiteiten rondom het bestrijden van witwaspraktijken. Daarnaast gaan we onze strategie opnieuw onder de loep nemen om zeker te stellen dat we zullen leveren op onze drie strategische pijlers. Na de zomer geven we hierover een update, waarbij we ook operationele efficiëntie, financiële doelstellingen en kapitaal zullen adresseren.

De kredietvoorzieningen waren zeer hoog (EUR 1,1 miljard) door twee uitzonderlijke klantdossiers en omvangrijke collectieve voorzieningen voor sectoren die het eerst worden getroffen door corona en door de olieprijs. Het gevolg was een nettoverlies van EUR 395 miljoen over het eerste kwartaal. De netto rentebaten bleven in het huidige klimaat op peil en provisiebaten waren hoger. De kosten kwamen lager uit dankzij verdere kostenbeheersing. Het rendement op eigen vermogen kwam daarmee uit op een teleurstellende -8,7% en de cost/income ratio op 67,6%. Onze kapitaalpositie blijft sterk, met een Basel III CET1 van 17,3% en een Basel IV CET1 van circa 14%, ruim boven de wettelijk minimumeisen.

Het is een uitdagende, maar ook spannende tijd om als CEO bij ABN AMRO te beginnen. ABN AMRO is een belangrijke speler in de Nederlandse samenleving, met een sterk merk en een solide kapitaal- en liquiditeitspositie. De bank heeft sterke fundamenten en onze prioriteiten die we moeten adresseren zijn helder. Voortbouwend op onze strategie en sterke marktposities ben ik vastbesloten om in de komende jaren resultaten te leveren.”

Kerncijfers en indicatoren
 (in EUR miljoen)
Q1 2020 Q1 2019 Mutatie Q4 2019 Mutatie
Operationele baten 1.924 2.081 -8% 2.101 -8%
Operationele lasten 1.300 1.327 -2% 1.384 -6%
Operationeel resultaat 624 754 -17% 717 -13%
Voorzieningen op financiële instrumenten 1.111 102   314  
Belastingen -92 174   87  
Winst/(verlies) over de periode -395 478   316  
           
Cost/income ratio 67,6% 63,8%   65,9%  
Rendement op gemiddeld eigen vermogen -8,7% 9,2%   6,0%  
CET1 ratio 17,3% 18,0%   18,1%  


ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior persvoorlichter  
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Dies Donker
Hoofd Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en
met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

 

Bijlage