Tweede kwartaal resultaten van AkzoNobel laten sterke focus op marge en kostenbesparingen zien als reactie op tegenwind van COVID-19

22 juli 2020

Tweede kwartaal resultaten van AkzoNobel laten sterke focus op marge en kostenbesparingen zien als reactie op tegenwind van COVID-19

AkzoNobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten voor tweede kwartaal 2020

Hoogtepunten Q2 2020

  • Rendement op verkopen1 (ROS), exclusief niet-toegewezen kosten, steeg naar 14,0% (2019: 13,7%) dankzij sterk margebeheer en kostenbesparingen
  • De tegenwind als gevolg van COVID-19 nam gedurende het kwartaal af, met een bijna 30% lagere omzet in april tegen een bijna 5% lagere omzet in juni
  • Het bedrag aan totale kostenbesparingen was €116 miljoen, waarvan €38 miljoen aan structurele besparingen gerelateerd aan transformatie-initiatieven
  • Netto kasstroom uit operationele activiteiten verbeterde tot €308 miljoen (2019: €152 miljoen); behoud van sterke balanspositie

Q2 2020 (vergeleken met Q2 2019)

  • Omzet 19% lager en 17% lager in constante valuta, met een positieve prijs/mix van 2% en 18% lagere volumes, voornamelijk door de impact van COVID-19
  • Aangepast bedrijfsresultaat2 was €238 miljoen (2019: €305 miljoen); ROS was 12,0% (2019: 12,4%)
  • Bedrijfsresultaat van €207 miljoen, inclusief €31 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde posten gerelateerd aan transformatiekosten (2019: €308 miljoen, inclusief €3 miljoen positieve geïdentificeerde posten; operationele marge was 10,4% (2019: 12,6%)
  • Netto aan de aandeelhouders toerekenbare inkomsten bedroegen €129 miljoen (2019: €231 miljoen)
  • Aangepaste winst per aandeel van voortgezette bedrijfsactiviteiten was €0,80 (2019: €0,96), winst per aandeel van de hele operatie bedroeg €0,68 (2019: €1,07)

AkzoNobel CEO, Thierry Vanlancker:
“Ondanks een lagere marktvraag is ons rendement op verkopen in het tweede kwartaal met 30 basispunten gestegen naar 14% dankzij continue focus op margebeheer en kostenbesparende maatregelen.

Ik ben bijzonder trots op onze teams wereldwijd, die zich zijn blijven concentreren op de dienstverlening aan onze klanten. Ze zijn erin geslaagd een blijvend veerkrachtig resultaat neer te zetten en tegelijkertijd hulp te bieden aan veel gemeenschappen die door de pandemie zijn getroffen.

Dankzij ons strenge kasbeheer en sterke balanspositie bevinden we ons in een solide positie om weerstand te bieden aan de negatieve gevolgen van COVID-19 in ons streven om krachtige prestaties te leveren als koploper in onze sector.”

AkzoNobel in € miljoenen Q2 2019 Q2 2020 Δ% Δ% CC3
Omzet 2.451 1.987 (19%) (17%) 
Aangepast bedrijfsresultaat2 305 238 (22%)  
ROS 12,4% 12,0%    
ROS exclusief niet-toegewezen kosten1 13,7% 14,0%    
Bedrijfsresultaat 308 207 (33%)  

Recente hoogtepunten

Samenwerking met SOS Kinderdorpen verlengd
Onze wereldwijde samenwerking met SOS Kinderdorpen is met nog eens drie jaar verlengd. Al meer dan 20.000 kinderen en jongeren over de hele wereld hebben geprofiteerd van deze samenwerking, die onderdeel is van ons “Let’s Colour”-initiatief. We gaan door met het opknappen van woonruimtes en het aanleren van praktische vaardigheden, om jongeren, gezinnen in risicosituaties en kinderen zonder ouders een betere toekomst te bieden.

De uitdaging aangaan
Na de uitbraak van COVID-19 zijn we er niet alleen in geslaagd de levering van producten aan essentiële industrieën overal ter wereld voort te zetten. Onze bedrijven en medewerkers hebben daarnaast ook alles in het werk gesteld om een bijdrage te leveren aan lokale projecten en gemeenschapsinitiatieven om zo veel mogelijk mensen te helpen.

Dulux pakt muren aan
Voor de wens om interieurwanden vrij te houden van vlekken is een oplossing gevonden met de lancering van Dulux EasyCare+. Deze verf, die versterkt is met Scuff Resist-technologie, vormt een duurzame, matte coating met een buitengewone krachtige weerstand. Zo worden de veelvoorkomende beschadigingen voorkomen die ontstaan als kunststof, rubber of hout hard in aanraking komt met een muur.

Interpon poedercoating bevordert hygiëne
Onze Interpon-poedercoatings blijven een belangrijke bijdrage leveren aan essentiële industrieën overal ter wereld. Onlangs hebben we ons antibacteriële aanbod (dat reeds producten bevatte voor omgevingen waar hygiëne een gevoelig punt is zoals ziekenhuizen) uitgebreid door de functionaliteit te verbeteren van onze D1000- en 2000-serie architecturale poedercoatings. Door gebruik te maken van antibacteriële BioCote®-technologie kan het interieur van gebouwen voortaan beter worden beschermd tegen microben zoals bacteriën en schimmels, die problemen als stank, vlekvorming of materiaaldegradatie kunnen veroorzaken.

*BioCote®-technologie beschermt gebruikers of anderen niet tegen ziekteverwekkende bacteriën, ziektekiemen, virussen of andere schadelijke organismen. Deze technologie is geen vervanging van goede hygiëne- en/of schoonmaakpraktijken.

Innovatie geboren uit tegenslag
We hebben bijna 200 inzendingen ontvangen voor onze interne innovatie challenge Paint the Future. Hiermee wilden we de creatieve oplossingen verzamelen die de afgelopen maanden zijn bedacht na de uitbraak van COVID-19, toen medewerkers zich gedwongen zagen om te improviseren en zich aan te passen aan nieuwe en bijzondere situaties. Een groep van 500 werknemers afkomstig uit alle lagen van de onderneming werd uitgenodigd om de ideeën te beoordelen en een shortlist te maken, waaruit de uiteindelijke de winnaars zijn gekozen. 

Een inclusieve omgeving voor iedereen
Onze CEO, Thierry Vanlancker, heeft de ‘Declaration of Amsterdam’ ondertekend om te laten zien dat AkzoNobel LGBTI+ inclusie steunt. Tijdens het ondertekeningsevenement zei hij dat hij wil dat iedereen die bij AkzoNobel werkt zich thuis voelt en dat alle medewerkers een werkplek verdienen waar zij zich gerespecteerd voelen en gelijke kansen krijgen, ongeacht hun seksuele geaardheid, ras, geslacht of nationaliteit. Georganiseerd door Workplace Pride is het ondertekenen van de verklaring een zichtbare en zeer positieve manier voor de onderneming om de inzet te tonen voor het creëren van een inclusieve omgeving voor iedereen.

Vooruitzichten:
AkzoNobel heeft in reactie op de aanzienlijke verstoring van de markt die het gevolg is van de pandemie de financiële doelstellingen voor 2020 opgeschort. COVID-19 zal de tweede helft van 2020 blijven beïnvloeden, hoewel de ontwikkeling van de vraag in een onzekere macro-economische omgeving per regio en segment verschilt. De grondstoffenkosten hebben naar verwachting een gunstig effect op de tweede helft van 2020. Voortdurende kostenbeheersing en kostenbesparingsprogramma’s zijn aanwezig om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Als onderneming streven we naar een leverage ratio tussen de 1 tot 2 keer de netto schuld/EBITDA tegen het eind van 2020 om onze sterke credit rating vast te houden.

Het rapport voor het tweede kwartaal van 2020 kan worden gelezen en gedownload op  https://akzo.no/Q22020-Report

         

1 ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet van Decorative Paints en Performance Coatings; uitgezonderd niet-toegewezen kosten
2 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten
3 Berekeningen van constante valuta's zijn exclusief het effect van wisselkoerswijzigingen


Over AkzoNobel
AkzoNobel heeft een passie voor verf. Wij zijn experts in het ambacht van het maken van verf en coatings en zijn dé referentie in kleur en bescherming sinds 1792. Klanten over de hele wereld vertrouwen op onze eersteklas merken en producten, waaronder Flexa, Sikkens, Dulux, International en Interpon. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en we zijn actief in meer dan 150 landen. We hebben circa 33.000 getalenteerde mensen in dienst met een passie voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten.

Niet voor publicatie - voor meer informatie

Media Relations Investor Relations
T +31 (0)88 – 969 7833 T +31 (0)88 – 969 7856
Contact: Joost Ruempol
Media.relations@akzonobel.com
Contact: Lloyd Midwinter
Investor.relations@akzonobel.com

 

Voorbehoud
Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals AkzoNobels groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen, alsmede grote marktverstoringen, zoals de gevolgen van een pandemie. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Een uitgebreidere toelichting op de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten is te vinden in ons meest recente jaarverslag. www.akzonobel.com.

 

Bijlages