Communiqué: Bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillige en voorwaardelijke publiekovernamebod op Orange Belgium (het "Bod") en heropening van het Bod

Persbericht
Parijs, 27 april 2021

NIET VERSPREIDEN IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE PUBLICATIE ILLEGAAL ZOU ZIJN

Bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillige en voorwaardelijke publiekovernamebod op Orange Belgium (het "Bod") en heropening van het Bod

Tijdens de initiële aanvaardingsperiode die begon op 8 april en eindigde op 23 april, werden in het Bod 12 997 651 Orange Belgium aandelen aangeboden, wat neerkomt op 21,66 % van het aandelenkapitaal van Orange Belgium en 46,10 % van het totale aantal aandelen waarop het Bod betrekking heeft.

Aangezien aan de voorwaarden van het Bod is voldaan, zal de betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens de initiële aanvaardingsperiode werden aangeboden, plaatsvinden op 4 mei.

Op het einde van de initiële aanvaardingsperiode, bezit Orange SA rechtstreeks en onrechtstreeks 44 820 408 Orange Belgium aandelen (inclusief ingekochte eigen aandelen), hetzij 74,68 % van het aandelenkapitaal van Orange Belgium.

Bovendien heeft Orange SA, overeenkomstig hoofdstuk 6.3.3.1 van het prospectus betreffende het Bod, beslist om het Bod opnieuw open te stellen van 28 april tot en met 4 mei. De prijs van 22€ blijft ongewijzigd.

De betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens de heropening werden aangeboden, zal plaatsvinden op 17 mei.

De documentatie over het Bod blijft beschikbaar op de volgende websites : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het Nederlands en met de samenvatting van de van het Prospectus in het Engels) en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans en met de samenvatting van het Prospectus in het Engels) en op de websites van de Doelvennootschap (corporate.orange.be) en van de Bieder (www.orange.com).

Over Orange
Orange is een van de grootste telecombedrijven ter wereld, met een omzet van 42 miljard euro in 2019 en 143.000 werknemers op 30 september 2020, waarvan 83.000 in Frankrijk. Op 30 september 2020 bediende de Groep 256 miljoen klanten, waaronder 212 miljoen mobiele klanten en 21 miljoen vaste breedbandklanten. De Groep is aanwezig in 26 landen. Orange is ook een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan multinationale ondernemingen onder de merknaam Orange Business Services. In december 2019 presenteerde de Groep zijn nieuwe strategische plan "Engage 2025" dat, geleid door sociale en ecologische voorbeeldfunctie, tot doel heeft zijn activiteiten als operator opnieuw uit te vinden. De Groep versnelt zijn activiteiten in gebieden en regio's die groei genereren en plaatst data en AI in het hart van zijn innovatiemodel. Tegelijk wil de Groep een aantrekkelijke en verantwoordelijke werkgever zijn, aangepast aan opkomende beroepen.

Orange is genoteerd op Euronext Parijs (ORA) en op de New York Stock Exchange (ORAN).
Voor meer informatie (op het internet en uw gsm) : www.orange.com, www.orange-business.com of volg ons op Twitter : @presseorange.
Orange en alle andere Orange producten of diensten die in dit persbericht worden genoemd, zijn handelsmerken van Orange of Orange Brand Services Limited.

Perscontacten:
Tom Wright: tom.wright@orange.com; +33 6 78 91 35 11

Waarschuwingen:
Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verspreid in landen of gebieden waar de publicatie ervan of van de aanbiedingen waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, illegaal zou zijn of waar registratie of andere documenten vereist zouden zijn. Personen die in het bezit zijn van dit persbericht mogen dit niet publiceren, distribueren of verspreiden in dergelijke landen of gebieden.

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verspreid in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Het in deze aankondiging bedoelde publiekovernamebod zal niet worden uitgebreid tot de Verenigde Staten, direct noch indirect, en zal geen gebruik maken van plaatselijke middelen (zoals de post, telefoonnetwerken, financiële markten, het internet of andere middelen) van de Verenigde Staten.

Dit persbericht vormt geen uitbreiding tot de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan van de hierin vermelde Bod. Bovendien vormt dit persbericht geen of maakt het geen deel uit van een verkoopaanbod of een uitnodiging tot het plaatsen van een verzoek voor de aankoop van financiële instrumenten in de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied.

Bijlage