Outlook Pimco: Druk op overheden om meer uit te geven

Overheden staan onder druk om meer uit te geven om zo de economie te stimuleren en de inflatie aan te wakkeren. Dat stelt vermogensbeheerder Pimco in de nieuwe outlook.

Joachim Fels (Global Economic Advisor) en Andrew Balls (CIO Global Fixed Income) wijzen op beleidsvoornemens in zowel Europa als de VS waarmee belastingen en regelgeving worden ingezet om de welvaart gelijker te verdelen. Dat kan leiden tot grotere schommelingen op de financiële markten.

De opkomst van populistische politici speelt hierin een grote rol, maar ook de groeiende populariteit van de ‘obscure’ Modern Monetary Theory (MMT). Voorstanders van MMT vinden dat het begrotingsbeleid moet worden ingezet om volledige werkgelegenheid te bereiken, en dat de centrale bank het bijbehorende begrotingstekort moet financieren. Een stimulerend overheidsbeleid leidt zo dus automatisch tot de groei van de geldhoeveelheid. Loopt de inflatie te veel op, dan zou de overheid de teugels weer moeten aantrekken.

Volgens Fels en Balls vertoont dit beleid grote overeenkomsten met het beleid gedurende de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna. Ze achten het onwaarschijnlijk dat MMT op korte termijn wordt toegepast, maar: ‘De recente prominente rol van MMT in het publieke debat is symptomatisch voor de bredere verschuiving in de discussie, van een strikt begrotingsbeleid naar een begrotingsbeleid dat meer actief is in het stimuleren van groei om de overvloed aan spaargeld te compenseren en groeiende ongelijkheid tegen te gaan’.

De groeiende steun voor hogere overheidsuitgaven verhoogt de risico’s op meer inflatie in de toekomst, en draagt daarmee bij aan steilere yield curve.