Pictet Asset Management : Aandelen in opkomende markten: bron van winst

Door Laurent Nguyen, hoofd van Quest Equities en Gabriele Susinno, Senior Client Portfolio Manager

De redenen waarom beleggers de winstgevendheid van bedrijven in opkomende markten aanzienlijk kunnen onderschatten

Aandelen uit opkomende markten moeten een prominentere plaats krijgen in de portefeuilles van beleggers, terwijl aandelen uit ontwikkelde markten minder moeten worden toegewezen. Dit is een standpunt dat we al enige tijd innemen, niet in de laatste plaats omdat onze economen verwachten dat de groei van de opkomende markten de komende vijf jaar de groei van de ontwikkelde landen met meer dan 3% per jaar zal overtreffen.

Onze investeringsthesis is ook gebaseerd op een ander element. Onze analyse toont aan dat beleggers gemiddeld bijna twee keer zoveel betalen voor de exposure to return on equity (RoE) die door wereldwijde aandelen wordt gegenereerd als voor hetzelfde niveau van RoE van aandelen uit de opkomende markten1. Bovendien is de kleinere verbetering van de winstverwachtingen meer beloond in de ontwikkelde markten dan in hun tegenhangers in de opkomende markten. Wij geloven dat dit een anomalie is die in de loop van de tijd zal verdwijnen.

Winstgevendheid van de opkomende markten: onderschat
Rendement op eigen vermogen (RoE) door waardering (koers/boekhoudkundige ratio's)

Onze visie wordt ondersteund door het feit dat de RoE voor bedrijven in ontwikkelde markten al dicht bij het langetermijngemiddelde van 11-12% ligt en waarschijnlijk niet verder zal stijgen. In de ontwikkelde landen is de RoE in de afgelopen 40 jaar eigenlijk stabiel gebleven, mede door de daling van de gegenereerde inkomsten per eenheid van activa. Onze berekeningen laten zien dat bedrijven in geavanceerde economieën steeds minder efficiënt inkomsten uit hun activa genereren.

Veertig jaar geleden genereerden ze 1,2 dollar aan inkomsten voor elke dollar aan activa. Die verhouding is sindsdien gedaald tot 0,73.

Mede verantwoordelijk hiervoor is de sterke bereidheid van bedrijven om activa van concurrenten uit te kopen bij M&A-transacties.

1] We gebruiken het DuPont-raamwerk om het rendement op het eigen vermogen te berekenen: nettowinstmarge x vermogensomzet x financiële schuld.
2] Bron: Worldscope, Pictet Asset Management, Som van het nettoresultaat (vóór buitengewone lasten) gedeeld door de som van de gewone aandelen van alle beursgenoteerde>ondernemingen die de top 99% van de marktkapitalisatie in de Verenigde Staten, andere ontwikkelde landen en de opkomende regio's vormen. Jaarlijkse gegevens uitgedrukt in USD. Het rendement op het eigen vermogen voor de MSCI World Index ligt net onder de 12%.
3] Omloopsnelheid van de activa, exclusief financiële voorraden. Som van de inkomsten gedeeld door de som van de totale activa van alle beursgenoteerde niet-financiële ondernemingen die de top 99% van de marktkapitalisatie in de Verenigde Staten, andere ontwikkelde landen en opkomende regio's vormen. Jaarlijkse gegevens uitgedrukt in USD. Bron: Worldscope, Pictet Asset Management.