Schroders: Farmaceuten onder druk door dure medicijnen

Belindagan
Belinda Gan

De presidentsverkiezingen in de VS hebben extra licht geworpen op de prijzen van medicijnen die producenten vragen en verzekeraars, ziekenhuizen en overheidsinstanties in de VS betalen. In de samenleving groeit de zorg dat levensnoodzakelijke medicijnen onbetaalbaar en onbereikbaar worden voor een steeds groter deel van de bevolking. Schroders heeft een case study gedaan naar de impact van prijsregulering van medicijnen op de farmaceutische sector en zijn stakeholders in de VS.

Hoofdpunten uit de case study:

Medicijnproducten ervaren dubbele druk

Momenteel is er geen restrictie op de prijsontwikkeling van medicijnen. In theorie zouden marktmechanismen de prijs moeten controleren. Er is echter een groeiend verschil tussen de netto prijs die verzekeraar en apotheken betalen met korting en de alsmaar stijgende prijzen op de prijslijst, als gevolg van die hogere kortingen die gegeven worden. Vooralsnog zijn er geen bewijzen dat patiënten profiteren van de hogere kortingen die bedongen worden.

Regulering is nog ver weg

Ondanks de door beide presidentskandidaten voorgestelde veranderingen, zijn verandering en regulering op nationaal niveau nog ver weg. Op korte en middellange termijn is federaal overheidsingrijpen nog ver weg door barrières die het Congres opwerpt en andere prioriteiten van de beide campagneteams. Als gevolg daarvan zullen veranderingen op de korte termijn eerder op statelijk dan op nationaal plaatsvinden. Diverse staten hebben al initiatieven genomen om de transparantie bij prijsvorming te verbeteren en een prijsgrens toe te passen.

Farmaceuten staan in debat op achterstand

Farmaceuten staan doorgaans afwijzend tegenover meer transparantie of regulering. De prijsvorming is een complex proces, waar heel veel factoren een rol in spelen. Denk hierbij aan R&D, beschikbaarheid van andere medicijnen, impact op patiënten, enz. Daarnaast hanteren zij het argument dat prijsregulering de hele gezondheidssector en gezondheidsverzekeringen op de schop neemt - de prijzen van geneesmiddelen zijn slechts een factor daarin.

Uniciteit loont, transparantie helpt

Farmaceuten met weinig innovatieve medicijnen in hun portfolio of in de pijplijn, of waarvan de strategie is gebaseerd op geleidelijke prijsverhoging van medicijnen zonder dat daar een evenredige investering in R&D tegenover staat, zijn de verliezers. Farmaceuten met weinig blootstelling aan de Amerikaanse markt zijn minder gevoelig voor een prijsbeperking aldaar. Onderscheidende factoren zijn volgens Schroders uniciteit en transparantie. Bedrijven die over deze kenmerken beschikken, kunnen zich beter indekken tegen prijsrestrictie en een negatieve publieke opinie.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.