IG over olieprijs: transportkosten zijn hoger dan de prijs van Canadese ruwe olie

De prijs van Canadese ruwe olie is zo laag, dat de transportkosten naar de raffinaderijen vaak hoger zijn dan de prijs van de olie zelf. Dit zou er op korte termijn toe kunnen leiden dat meer olieproducenten hun activiteiten staken. Dat stelt Salah Bouhmidi, analist bij broker IG. “Het lijkt er op dat de markt voor ruwe olie zich in een consolidatiefase bevindt. Lastige tijden breken aan voor deze sector.”


Koers Canadese olie

Olieprijskoers