Covestro bevestigt vooruitzichten voor 2019

Op basis van de resultaten van de eerste jaarhelft van 2019 heeft Covestro zijn vooruitzichten voor het lopende boekjaar bevestigd. Zoals verwacht, hielden de aanhoudende hevige concurrentiedruk en onzekerheden in belangrijke afzetmarkten in het tweede kwartaal aan. Terwijl de kernvolumes met 1,1% stegen, daalde de omzet van de Groep tot 3,2 miljard euro (-16,9%) als gevolg van de lagere verkoopprijzen. De EBITDA stabiliseerde zich op 459 miljoen euro. Dat is ongeveer hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2019 (442 miljoen euro), maar ruim onder het uitstekende resultaat van het zelfde kwartaal vorig jaar (-53,4%). De daling van het resultaat is vooral te wijten aan de lagere marges in de segmenten polyurethanen en polycarbonaten. Het nettoresultaat daalde tot 189 miljoen euro, terwijl de vrije operationele kasstroom een daling van 55 miljoen euro vertoonde als gevolg van lagere kasstromen uit operationele activiteiten en hogere investeringen.

"De economische situatie is nog steeds uitdagend, omdat er wereldwijd economische en politieke onzekerheden blijven bestaan", zegt CEO Markus Steilemann. "Desondanks hebben we onze winstdoelstellingen gehaald en zijn we er in het tweede kwartaal in geslaagd onze kernvolumes opnieuw te verhogen. Dit onderstreept de trend naar duurzamere oplossingen, die wij aanbieden aan vele industrieën."

Covestro bevestigt vooruitzichten voor 2019

De resultaten over de eerste zes maanden lagen ruim onder het niveau van het voorgaande jaar. 2018 werd echter gekenmerkt door uitzonderlijk hoge marges in sommige productgroepen.

“Onze halfjaarresultaten voldeden aan onze verwachtingen in de huidige economische context. Op basis daarvan bevestigen wij onze vooruitzichten voor het boekjaar. Tegelijkertijd volgen wij de verdere economische ontwikkelingen in onze belangrijkste afzetmarkten op de voet", legt CFO Thomas Toepfer uit. "De ontwikkeling van de automobielindustrie was veel zwakker dan verwacht, anderzijds evolueerden de bouwsector en de hout- en meubelindustrie beter."

Voor het boekjaar 2019 blijft Covestro uitgaan van een kernvolumegroei van minder dan tot rond de vijf procent. De vrije operationele kasstroom (FOCF) zal naar verwachting tussen 300 miljoen en 700 miljoen euro bedragen, met een rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) tussen 8% en 13%. Voor het ganse boekjaar zal de EBITDA naar verwachting tussen 1,5 miljard en 2,0 miljard euro bedragen, terwijl voor het derde kwartaal een EBITDA van ongeveer EUR 410 miljoen euro wordt verwacht. Investeringen en verdere optimalisatie van de portfolio In het tweede kwartaal optimaliseerde Covestro zijn portfolio verder. De business van de Europese systeemhuizen wordt aan H.I.G. Capital verkocht voor een hoog dubbelcijferig miljoen eurobedrag.

Tegelijkertijd blijft de Groep zich richten op investeringen die meerwaarde bieden: in mei heeft Covestro het fundament gelegd voor de uitbreiding van de productie van polycarbonaatfolie in het Duitse Dormagen. Deze investering maakt deel uit van een programma van in totaal 100 miljoen euro, waarmee Covestro de business van de specialty films – die momenteel hoge marges biedt - wil versterken. Op het einde van het jaar zal worden gestart met de bouw van een speciale chloorinstallatie voor de bestaande MDI-productie in het Spaanse Tarragona, op voorwaarde dat de nodige officiële vergunningen zijn verkregen. In Baytown, Texas (VS), is een grootschalige fabriek voor de hardschuimprecursor MDI gepland. Er werd een 100-koppig projectteam samengesteld, dat nu met de gedetailleerde technische planning zal beginnen.

Kernvolumegroei bij polyurethanen en polycarbonaten

In het segment polyurethanen namen de kernvolumes met 0,7% toe. De omzet daalde met 24,3% tot 1.489 miljoen euro door lagere verkoopprijzen als gevolg van de toegenomen concurrentie. De daling van de verkoopprijzen was ook zichtbaar bij de EBITDA, die naar 172 miljoen euro zakte (-70,5%). In het segment polycarbonaten stegen de kernvolumes met 4,4%, vergeleken met hetzelfde kwartaal van het vorig jaar. Terwijl de elektrische/elektronische industrie en de bouwsector aan deze groei bijdroegen, liepen de volumes bij de auto-industrie terug. De omzet daalde met 15,0% tot 898 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. De EBITDA daalde met 46,0% tot 154 miljoen euro, vooral als gevolg van de daling van de verkoopprijzen.

Het segment Coatings, Kleefstoffen en Specialiteiten (CAS) kende een daling van de kernvolumes met 4,7%. Hierdoor daalde ook de omzet met 1,3% tot 621 miljoen euro. Wisselkoersschommelingen en de geleidelijke aankoop van aandelen van het in Japan gevestigde DIC Covestro Polymer Ltd. hadden echter een positief effect. De verhoging van het belang in deze Japanse joint venture leidde ook tot een positief niet-recurrent effect op de EBITDA, dat in het tweede kwartaal van 2019 met 7,9% steeg tot 150 miljoen euro.

Intensievere concurrentie kenmerkte eerste helft 2019

Zoals verwacht, zagen we in het algemeen een toegenomen concurrentie in de eerste zes maanden van 2019. De verkochte volumes bleven grotendeels stabiel (-0,4%), terwijl de omzet van de Groep met 16,4% daalde tot 6.386 miljoen euro als gevolg van de lagere verkoopprijzen. Vooral in de segmenten polyurethanen en polycarbonaten lagen de verkoopprijzen duidelijk onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Daardoor daalde de omzet met 56,0% tot 901 miljoen euro. De netto-inkomsten bedroegen 368 miljard euro (-70,5%). De vrije operationele kasstroom daalde tot 100 miljoen euro.